Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 mars 2007

Detaljhandelsutbildningen flyttar till Stockholms universitet

Stockholms universitet har i veckan beslutat att säga upp avtalet med Stiftelsen Nordiska Detaljhandelshögskolan (NDH). Beslutet innebär att utbildningen från och med hösten 2007 kommer att bedrivas i Stockholm. Universitetets bedömning är att en flytt kommer att gynna både utbildning och forskning inom detaljhandelsområdet.

– Lokaliseringen har diskuterats under det senaste året och det är hög tid att studenter och anställda får besked. Universitetets bedömning är att fördelarna med en flytt av verksamheten till Stockholm överväger nackdelarna, säger Thomas Hartman, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Att ha två campus – Stockholm och Norrtälje – har inneburit dubbelarbete, framför allt när det gäller undervisning, men även för IT- och studentservice. När undervisningen bedrivs i Stockholm frigörs resurser som istället kan satsas på forskning. Men enligt Thomas Hartman är inte den högre kostnadsnivån den enda anledningen till beslutet om en flytt.

– Majoriteten av studenterna pendlar från Stockholm till Norrtälje. Vi vet också att de flesta av dem hellre ser Stockholm som studieort. Och ur studenternas perspektiv handlar fördelarna inte enbart om logistik, de blir också del av en universitetsmiljö med undervisning och forskning inom områden som redan idag ingår i utbildningen – till exempel juridik och nationalekonomi. Även de flesta lärarna står bakom Stockholm som studieort, säger Thomas Hartman.

Oro har uttryckts för att de etablerade kontakterna med detaljhandelföretagen skulle försvåras vid en flytt.

– Men vår bedömning är att möjligheterna till samverkan med branschen är lika goda, eller bättre, när utbildningen förläggs till Stockholm, säger Thomas Hartman.

Enligt Thomas Hartman är de praktiska problemen vid en flytt begränsade och han utgår ifrån att undervisning i Stockholm ska kunna bedrivas med full kapacitet med början från nästa terminsstart.

Studenterna och lärarna vid detaljhandelsutbildningen har informerats om beslutet under torsdagen.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Thomas Hartman, prefekt vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08-16 46 64, mobil 073-707 87 87, e-post hartman@fek.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera