Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2007

Största delen av hjärtinfarkterna kan vara okända för patienten

Kliniskt okända hjärtinfarkter är betydligt vanligare än man tidigare har trott, och detta tenderar att gälla speciellt kvinnor. Det visar Charlotte Ebeling Barbier, som har undersökt en ny metod för diagnostisering av hjärtinfarkter. Avhandlingen granskas vid Uppsala universitet den 16 mars.

Charlotte Ebeling Barbier har med hjälp av så kallad MRT-teknik undersökt förekomsten och betydelsen av kliniskt okända och kända hjärtinfarkter hos en grupp 70-åringar, som utgör ett tvärsnitt av den svenska befolkningen i samma ålder. MRT (magnetisk resonanstomografi) användes för att upptäcka ärr som infarkten förorsakat i hjärtmuskeln.

– Tidigare har man uppskattat förekomsten av okända hjärtinfarkter med hjälp av EKG, där man har jämställt förekomsten av så kallade Q-vågor med genomgången hjärtinfarkt. Det här är missvisande eftersom alla hjärtinfarkter inte ger Q-vågor och alla Q-vågor inte är orsakade av hjärtinfarkt, förklarar hon.

Av de 248 slumpvis utvalda 70-åringarna hade 49 stycken haft tidigare okända hjärtinfarkter och 11 kända infarkter. Resultaten är uppseendeväckande med tanke på att man tidigare har uppskattat att en fjärdedel av alla hjärtinfarkter skulle vara kliniskt okända. Undersökningen visar att de är betydligt vanligare än så – här utgjorde de fyra femtedelar av alla hjärtinfarkter, och förekom hos nästan 20 procent av 70-åringarna.

Tidigare okända hjärtinfarkter tenderade att vara speciellt vanliga bland kvinnorna. Av dem som hade haft en sådan infarkt var hela 45 procent kvinnor, vilket kan jämföras med att bara 18 procent av dem som hade haft en känd infarkt var kvinnor. De tidigare okända hjärtinfarkterna skilde sig också från de kända på flera punkter: de var mindre, uppträdde oftare på ett speciellt ställe och verkade inte vara kopplade till åderförkalkning.

– Personer med ärr efter tidigare okända hjärtinfarkter kan löpa större risk för framtida hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Det syns bland annat i att den här gruppen oftare hade sökt akut vård för smärta i bröstet och att de hade lägre pumpförmåga hos hjärtat, säger Charlotte Ebeling Barbier.

Enligt henne krävs dock fler studier innan forskarna kan förorda MRT som huvudsaklig metod för diagnostisering av misstänkta hjärtinfarkter.

– En uppföljande studie som kommer att ge information om prognosen pågår redan, men det krävs ytterligare studier för att utforska vilka sjukdomsmekanismer som ligger bakom dessa tidigare okända hjärtinfarkter.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Charlotte Ebeling Barbier, 018-13 03 83, 070-757 57 71, e-post: Charlotte.Ebeling_Barbier@radiol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera