Tema

Stipendium för bästa publicerade artikel tilldelas fil. dr. Mika Meitz vid Handelshögskolan

Filosofie doktor Mika Meitz vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) tilldelas Gerard Törnqvists stipendium för sin artikel “Evaluating Models of Autoregressive Conditional Duration”. Artikeln skrevs tillsammans med Timo Teräsvirta och publicerades i Journal of Business and Economic Statistics i januari 2006.

Gerard Törnqvists stipendium för bästa artikel publicerad av en doktorand i en vetenskaplig tidskrift utlyses vartannat år av Stipendiedelegationen och är avsett för doktorander vid HHS. Stipendiet ges i år till den doktorand som under år 2005 och 2006 varit författare eller medförfattare till den bästa artikeln som publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Stipendiet om 5 000 kronor delas ut på Handelshögskolans i Stockholm Diplomutdelning i Stadshuset den 30 mars 2007.

Tidigare stipendiater är Sara Rosengren och Daniel Waldenström, som år 2005 delade på stipendiet. S Rosengrens artikel ”Love at First Site? A Study of Website Advertising Effectiveness” publicerades i Journal of Advertising Research i mars 2003.

D Waldenströms artikel “ Markets Work in War: World War II Reflected on the Zurich and Stockholm Stock Exchanges” publicerades i Financial History Review 11. Artikeln skrevs tillsammans med Bruno S. Frey år 2004.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Marie Welander, forskarutbildningshandläggare vid HHS
Tel. 08-736 91 02
E-post: marie.welander@hhs.se

Stipendium för bästa publicerade artikel tilldelas fil. dr. Mika Meitz vid Handelshögskolan

 lästid ~ 1 min