Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2007

Ny upptäckt om fettvävnaden som bränner fett

I ett arbete som nu publiceras i den ledande amerikanska tidsskriften PNAS har ett forskarteam under ledning av Barbara Cannon och Jan Nedergaard vid Wenner-Grens Institut, Stockholms universitet, tillsammans med brittiska och amerikanska forskare, för första gången kunnat påvisa att de celler som blir till den så kallade bruna eller vita fettvävnaden redan från början vet om vilken sorts fettvävnad de ska bli.

Människor och andra däggdjur har två sorts fettvävnad – den vita och den bruna. Den vita fettvävnaden är den som allmänhet brukar avses som “fett”, den som många tycker de har för mycket av. Den bruna däremot är en fettvävnad som har till uppgift att bränna fett, så att energin omvandlas till värme – antingen för att hålla oss (som nyfödda) varma, eller kanske för att balansera ett för stort energiintag.

– Detta är ett svar på många års diskussioner inom området där två uppfattningar varit framförda: att cellerna kan ha två olika öden, brunt eller vitt, eller att de var förhandsbestämda att bli det ena eller det andra. Ett mycket oväntat resultat även för oss – som alltid har trott att cellerna var från början olika – var att det tydligt kunde konstateras att de mycket unga cellerna som skulle bli brunfettceller hade karakteristika som om de var unga muskelceller, säger Barbara Cannon, professor i fysiologi vid Wenner-Grens Institut, Stockholms universitet.

Upptäckten förklarar till viss grad den egenskap som främst utmärker brunfettet jämförd med vittfettet, nämligen dess möjlighet att använda energi, något en muskelcell gör för att kunna arbeta.

Upptäckten har inte enbart vetenskaplig betydelse eftersom det finns ett intresse för att kunna använda den bruna fettvävnadens potential för fettförbränning och därmed kunna göra feta människor smala – eller kanske främst för att kunna motverka att fetma uppstår.

– Våra upptäckter utesluter inte att det skulle kunna vara möjligt att påverka unga celler att utveckla sig åt det ena eller det andra hållet. Det verkar också som om det finns vilande brunfettceller runt om i kroppen som givet rätta stimuli skulle kunna förmås utveckla sig och bli till aktiva, fettförbrännande celler. Normalt anses det att vuxna människor har ganska lite brunfettvävnad, men nya undersökningar med nya tekniker håller på att även förändra denna bild. Vi ser nya möjligheter att förstå de mekanismer som leder till att celler utvecklar sig till olika vävnader. Och med nytt vetande öppnar sig alltid nya möjligheter, säger Barbara Cannon.

För ytterligare information:
Barbara Cannon, professor i fysiologi, Wenner-Grens Institut, tfn 08-16 4120, mobil 070-7500198, e-post barbara.cannon@wgi.su.se
Jan Nedergaard, professor i fysiologi, Wenner-Grens Institut, tfn 08-16 4128, mobil 070-4948955, e-post jan@metabol.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera