Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2007

Vad är skillnaden mellan mycket och många på tyska?

I svenskan förväxlas ofta mycket respektive många med varandra. Många svenskar känner inte längre någon större skillnad mellan dem. Man kan höra “Det finns mycket bilar på parkeringen” likaväl som “Det finns många bilar på parkeringen”. I tyska språket finns en liknande variation, men med samma grundord som antingen lämnas oböjt eller böjs – viel (mycket) respektive viele (många) liksom det oböjda wenig (lite /bilar etc./) respektive det böjda wenige (få /bilar etc./). Christina Nieroth undersöker i sin avhandling under vilka förutsättningar dessa två tyska pronomen – viel och wenig – uppträder oböjda framför ett substantiv i plural i dagens tyska.

Avhandlingsförfattaren har undersökt hur de oböjda viel och wenig i plural används i tidningstext hämtad från bl. a. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, Der Spiegel och Berliner Zeitung. Hon har även hämtat exempel från tyska grammatikböcker samt intervjuat 41 tyskar från Celle vad de anser vara korrekt skriftlig tyska. Därefter har hon jämfört dessa resultat med varandra.

Avhandlingen visar att substantivets ändelse inte spelar någon roll, det finns belägg för såväl viel Filme (mycket filmer), viel Bücher (mycket böcker) som viel Menschen (mycket människor) resp. wenig Freunde (lite vänner), wenig Häuser (lite hus) och wenig Schulen (lite skolor). Däremot visar undersökningen att viel oftare står framför ett abstrakt substantiv än ett konkret (denna skillnad märks inte när det gäller wenig), att kasus spelar en viss roll (viel finns inte i genitiv, det finns endast två ev. belägg med wenig i genitiv) och att satsdelstillhörighet, dvs. om viel/wenig + substantiv är subjekt, objekt, attribut etc., inte verkar vara avgörande för om den oböjda formen används. Framför viel står det ofta en specifikator, som t. ex. i so viel Möglichkeiten (så mycket möjligheter). Wenig står oftare utan sådan specifikator. Oböjt viel och wenig finns i vissa fall i fraser som tycks vara fasta förbindelser, s.k. kollokationer. Exempel på detta är ohne viel Umstände (utan mycket besvär) resp. wenig Chancen (lite chanser).

Till sist kan sägas att de oböjda viel och wenig i plural är starkare markerade än de böjda formerna viele och wenige och därför är det för en svensk som ska skriva en tysk text alltid säkrare att använda de böjda formerna.
Avhandlingens titel: Viel Gäste, wenig Plätze. Zu unflektiertem viel und wenig im
Plural in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Disputationen äger rum fredagen den 16 mars 2007 kl. 10.00 i Sal T 219,
Arkeologen, Olof Wijksgatan 6, Göteborg

Avhandlingen kan beställas från Göteborgs universitetsbibliotek: jan.ahman@ub.gu.se

Kontaktinformation
Närmare upplysningar kan fås av Christina Nieroth, tel. 0510-77 07 65 (arb.),
0705-16 25 73 (mobil), 0510-625 74 (hem), christina.nieroth@tyska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera