Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2007

Den trådlösa tekniken tar plats på verkstadsgolvet, men hur uppstår nyttan?

Företagen har börjat få upp ögonen för nya trådlösa applikationer som stödjer de anställda ute på fältet, på verkstadsgolvet och i kontrollrummen. Nyttan kommer däremot inte från tekniken man investerar i, utan från kunskapen som utvecklas under innovationsprocessen, visar Pablo Valiente i en doktorsavhandling vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS).

Pablo Valiente har i sin doktorsavhandling studerat hur industriarbetare använder mobilteknologi och vilken nytta företagen har av den nya tekniken. Med utgångspunkt från tre fallstudier som sträcker sig över en femårsperiod visar han att det är kompetenserna som utvecklas i samband med innovationsprocessen som skapar den verkliga nyttan av den trådlösa tekniken.

− Uppfattningen att informationsteknologi skulle vara en hyllvara som inte längre ger några konkurrensfördelar, stämmer inte med de observationer jag gjort. Utmaningen ligger snarare i att kunna identifiera var nyttan med IT finns. Nyttan med IT-investeringar ligger oftast i kunskapen och förmågorna som utvecklas under innovationsprocessen snarare än i själva tekniken, säger Pablo Valiente.

De företag som lyckas dra nytta av IT-investeringar har fokuserat på de kompetenser och förmågor som man kan utveckla istället för på tekniken i sig. BT Industries, ett av de studerade företagen, utvecklade förmågan att hantera olika versioner av programvaran i de trådlösa terminalerna mer effektivt. På så sätt kunde företaget ta hand om de problem och förslag som kom från användarna, en fördel som BT har stor nytta av även i framtiden i samband med introduktionen av helt andra teknologier.

− Tanken att mobilitet skulle innebära en revolution för företagen är förlegad. Det som avhandlingen visar handlar snarare om en evolution än en revolution, en utveckling av kompetenser som gör företagen mer effektiva.

Genom att studera industriarbetare visar avhandlingen på problem och fördelar som uppstår när denna mobila arbetskraft får tillgång till trådlösa terminaler. Detta är ett mindre utforskat område där fokus tidigare har legat på professionella användare såsom konsulter, affärsmän eller säljare.

Avhandlingens titel är “Re-Innovating the Existing: A Study of Wireless IS Capabilities to Support Mobile Workforces”, och kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid HHS: e-post efi@hhs.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Pablo Valiente, civilingenjör och ekonomie doktor vid HHS
Tel: 08-736 94 36
Mobil: 073-696 17 45
E-post: pablo.valiente@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera