Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2007

Allt fler upplever att de är långvarigt sjuka

Mellan åren 1980 och 2000 fördubblades nästan andelen människor i arbetsför ålder som ansåg sig ha en långvarig sjukdom, enligt en studie i Gästrikland. Under samma period fördubblades också andelen som fick receptbelagda läkemedel. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

År 1980 fick 250 invånare mellan 25 och 70 år vid en vårdcentral i Gästrikland svara på en enkät om hur de upplevde sin hälsa och sjukdom. 23 % ansåg sig då leva med en långvarig sjukdom. Tjugo år upprepades samma befolkningsenkät. Då hade andelen stigit till 40 %.
– Studien visar inte att människor nödvändigtvis har blivit sjukare, men vi upplever att vi är sjukare och det är också allvarligt. Man måste fråga sig vilka effekter det får när en befolkning upplever att de blir sjukare och sjukare, säger distriktsläkaren Bertil Hagström.

Även andelen personer som fick någon form av läkemedel fördubblades under 1980- och 1990-talet. År 2000 tog var tredje person i arbetsför ålder läkemedel som läkare ordinerat.
– Bland de långvarigt sjuka ökade antalet läkemedel per person i genomsnitt från 1,5 till 2,3. Vi har bland annat börjat medicinera mot olika riskfaktorer, som höga blodfetter och benskörhet. När vi äter mer läkemedel förknippar vi det också med att vara sjuk, säger Bertil Hagström.

Personer med regelbundna läkarkontroller fördubblades också under dessa två decennier. År 2000 gjorde en av fyra svenskar i arbetsför ålder återbesök hos läkare med jämna mellanrum.

Tidigare studier har visat att mindre än hälften av alla patienter med långvariga sjukdomar tar alla de läkemedel som läkaren ordinerar. Patienter som får flera olika mediciner har ännu lägre benägenhet att följa läkemedelsordinationerna.
– Patienten har två möjligheter att få information om sitt läkemedel, hos sin läkare och på apoteket. Vår studie visar att var fjärde apotekskund inte hämtar ut sitt läkemedel själv, och därmed missar de en chans att få information, säger Bertil Hagström.
Avhandlingen visar också att ett uppföljande telefonsamtal efter läkarbesöket ökar chansen att patienten själv tar sig till apoteket, särskilt bland kvinnor.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för allmänmedicin
Avhandlingens titel: Läkemedel och följsamhet – Studier ur ett allmänmedicinskt perspektiv

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Bertil Hagström, leg. läkare, telefon: 031-41 20 46, 070-564 39 37, e-post: bertil.hagstrom@telia.com

Handledare:
Professor Bengt Mattsson, telefon: 031- 786 68 31, 070-746 60 52, e-post: bengt.mattsson@allmed.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera