Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2007

Mätningar osynliggör anställda

Mätningar av människors kompetens och hälsa i organisationer ingår i flera managementmodeller. Visionen är att mätningarna ska synliggöra de anställda. Ny forskning från Mälardalens högskola visar dock att det kanske rentav är tvärt om.

Maria Mårtensson, ekonomihögskolan på Mälardalens högskola har i sin forskning undersökt och följt olika slags managementmodeller, som till exempel knowledge management och balanserat styrkort. Hon har särskilt fokuserat på användningen av och synen på mätningar av människor, då gällande exempelvis anställdas kompetens och hälsa.

I litteraturen framhålls mätningar som något viktigt och bra och i Marias forskning framkommer att tilltron till mätningar av olika slag inom organisationer är stor. Beskrivningarna av mätningar är ofta kraftfulla, både drömlika och poetiska. Den vanliga visionen är att genom mätning av människan kommer hon att synliggöras och bilden av organisationen kommer att bli mycket positiv. Maria visar dock att det förekommer fall då visionen hamnar i skymundan för själva mätningen. Människan reduceras till en siffra och då tappar även mätningen sitt syfte.

Maria Mårtensson disputerar med avhandlingen “Drömmar om något bättre: Om managementmodeller, mätningar och människor” fredagen den 9 mars, klockan 13.15 i sal Milos, Mälardalens högskola, Västerås. Opponent är Magnus Söderström, gästprofessor på Mälardalens högskola i pedagogik med inriktning på arbetslivets pedagogik.

Kontaktinformation
Maria Mårtensson,
telefon: 0707-908738,
e-post: maria.martensson@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera