Artikel från Linköpings universitet
21 februari 2007

Tröttheten värst för många KOL-patienter

Tröttheten är värst. Det tycker många patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). En färsk avhandling vid Linköpings universitet tyder på att detta är ett minst lika allvarligt symtom som andningsbesvären.


Tröttheten är ständigt närvarande och påverkar vardagen i hög grad. Till skillnad från vanlig trötthet som försvinner efter vila innebär KOL-patienternas tillstånd en onormal och obehaglig upplevelse.

Doktoranden och sjuksköterskan Kersti Theander vid Avdelningen för omvårdnad visar att hälften av patienterna med KOL har problem med trötthet varje dag, och anger detta som ett av de värsta symtomen på sin sjukdom. Denna grupp har mer problem i vardagliga situationer och upplever sin hälsa som sämre än de patienter som anger trötthet som ett måttligt symtom. Man vet sedan tidigare att andfåddhet starkt inverkar på den KOL-sjukes vardagsaktiviteter. Att även tröttheten har så negativa effekter har varit mindre känt.

I en studie provades ett rehabiliteringsprogram för att minska patienternas upplevelse av trötthet och förbättra förmågan att klara vardagen och upplevelsen av hälsan. Patienterna var indelade i en rehabiliteringsgrupp och en kontrollgrupp.

Patienterna i rehabiliteringsgruppen tränade två gånger i veckan. De undervisades om sin sjukdom, hur medicinerna fungerar, vad de skall göra vid en försämringsperiod, vilken mat som är bra att äta och hur de skall röra sig i vardagliga situationer. Efter tolv veckor klarade patienterna i rehabiliteringsgruppen att gå en längre sträcka under en viss tid jämfört med före rehabiliteringen. Patienterna i rehabiliteringsgruppen klarade dessutom av vardagliga situationer på ett bättre sätt.


Avhandlingen Fatigue, functional status, health and pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease lades fram 16 februari 2007.

Kontaktinformation
Kersti Theander 054-617056, 070-6238287
kersti.theander@liv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera