Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2007

Ny superdator ger unika möjligheter för svensk hjärnforskning

Omkring 127 miljoner människor i Europa är drabbade av någon form av sjukdom eller skada i hjärnan. Med det långsiktiga målet att förbättra diagnostik och hitta nya behandlingsformer har Stockholm Brain Institute (SBI) och IBM påbörjat ett samarbete som innebär att svenska hjärnforskare får tillgång till en unik superdator. Datorsystemet, kallat Blue Gene, är det första i sitt slag i Norden och kommer att placeras på Parallelldatorcentrum vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Den gemensamma satsningen värderas till cirka 20 miljoner kronor.

– Denna enorma datorkapacitet i kombination med en högupplösnings PET kamera är unik i världen. Lägg där till närheten till patienter och klinisk verksamhet. Detta skapar helt nya förutsättningar för hjärnforskning både ur svenskt och internationellt perspektiv, säger Hans Forssberg, föreståndare för SBI.

SBI är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms Universitet för att främja spjutspetsforskning kring hjärnans kognitiva funktioner, så som minne och lärande, emotioner och agerande. Dessa forskningsområden angrips utifrån tre perspektiv: utveckling och åldrande, könsskillnader samt hjärnsjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom, schizofreni och ADHD. Viktiga verktyg för denna forskning är högpresterande beräkningsresurser för simulering och bildanalys.

SBI ska också i samverkan med industrin driva utveckling av innovationsprojekt som berör läkemedel, avancerad datorteknologi, minnesforskning, medicinsk bildbearbetning och rehabiliteringsprogram för hjärnskadade.

– Blue Genes uppgift blir att tillföra extrem datorkraft och därmed hjälpa forskarna till fördjupad förståelse av hjärnans funktioner för att kunna förbättra diagnostiken och behandlingen av sjukdomar i nervsystem och hjärna. Blue Gene har etablerat sig som den ledande superdator arkitekturen i världen och passar SBIs behov väl, säger Ajay Royyuru, chef för IBM Computational Biology Center, IBM Research.

– Dessutom etablerar vi två nya forskningstjänster, en på IBM Research utanför New York och en på SBI i Stockholm. Dessa forskare ska utveckla nya algoritmer och metoder för att bättre utnyttja Blue Genes kapacitet, fortsätter han.

I samarbetet kring Blue Gene ingår, förutom Karolinska Institutet och KungligaTekniska högskolan, även AstraZeneca och OECD-organet International Neuroinformatics Coordination Facility (INCF).

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Hans Forssberg, prorektor KI och föreståndare för SBI
Tel: 0708-730830
E-post: hans.forssberg@ki.se

Tommy Auoja, IBM-ansvarig för samarbetet IBM och KI.
Tel: 070-793 1704
E-post: tommy auoja@se.ibm.com

Gert Svensson, chef för Parallelldatorcentrum på KTH
Tel: 08-790 78 84
E-post: gert@pdc.kth.se

Presskontakter:

Barbro Lådö, presschef IBM
Tel: 070-793 4710
E-post: barbro.lado@se.ibm.com

Katarina Sternudd, pressekreterare KI
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera