Tema

”Man ska ju vara två” – om män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd

Vad är ”riktig” kärlek? Vem har möjlighet och ”rätt” till kärlek och tvåsamhet? Hur ska kärleken göras för att vara sann och äkta? Vem är älskbar – och varför? Detta är frågor som angår oss alla, med tanke på den starka ställning och betydelse romantisk kärlek och tvåsamhet har. I sin avhandling har socialantropologen Lissa Nordin vid Stockholms universitet följt män i norrländsk glesbygd och deras sökande och längtan efter ett kärleksförhållande med en kvinna.

Lissa Nordin har i sin avhandling som nyligen lades fram vid Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet, följt ensamstående, medelålders, heterosexuella män i norra Sverige och deras sökande efter kontakt med kvinnor och i vissa fall, ryska kvinnor. Resultaten baserar sig på två år av antropologiskt fältarbete i det glest befolkade Västerbottens inland i norra Sverige och i St. Petersburg, Ryssland, i sällskap med de män som sökte kontakt med kvinnor där.

– De män jag mötte ville undslippa ensamheten och de sociala inskränkningar det innebar att leva ensam. De försökte dessutom att ta plats som ”riktiga” män genom att leva upp till det mest centrala kravet på manlig heterosexualitet, nämligen att finna en kvinnlig partner, säger Lissa Nordin.

Genom att träffa den ”rätta” kvinnan, på det ”rätta” sättet, ville männen själva kunna bli den ”rätte” mannen. Men det var inte alltid så lätt. Lissa Nordin menar att de rådande uppfattningarna om att norrländska män är traditionella och bakåtsträvande gjort att männen inte var intressanta för lokala kvinnor. En del män valde därför att söka kontakt med ryska kvinnor på plats i Ryssland.

– Problemet var bara att männen genom att kontakta ”fel” slags kvinnor på ”fel” slags sätt, riskerade att utmana det regelsystem som styr hur kärlek och sexuella handlingar ska göras, tolkas och upplevas för att kunna räknas som giltiga och genuina. Detta påverkade hur männen kom att uppfattas, nämligen som omoderna och ojämlika män, oförmögna till att ha en jämställd relation med en kvinna, säger Lissa Nordin.

I avhandlingen tar Lissa Nordin också upp synen på vad ”riktig” kärlek och tvåsamhet är och vad de kan tänkas göra med människor.

– Kärleken och den tvåsamhet den ska realiseras i, förväntas inte bara kunna göra kvinnor och män till dem de innerst inne är, utan även aktivera och skapa framtid. Den som i vissa sammanhang och i en viss ålder står utan detta riskerar att varken tillskrivas en meningsfull framtid eller förändringsmöjligheter och kan därför inte heller framstå som en vuxen, självständig och lyckad människa. Det är en tillvaro utan lyckligt slut och därmed utan löftet om en början på något, säger Lissa Nordin.

Ett centralt tema i avhandlingen är platsens betydelse för sexualitet och sexuella identiteter och avhandlingen belyser hur heterosexualitet och heterosexuella identiteter skapas och iscensätts på landsbygden eller glesbygden i norra Sverige. Det bidrar dessutom med en etnografisk skildring av kärlekens, känslornas och sexualitetens betydelse, förutsättningar och konsekvenser för heterosexuella män i ett västerländskt sammanhang, något som sällan har behandlats.

Avhandlingens titel: Man ska ju vara två: Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd
Avhandlingen är utgiven av förlaget Natur och Kultur.

Ytterligare information
Lissa Nordin, socialantropolog, verksam vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, tfn 070-244 56 95, e-post Lissa.Nordin@kvinfo.su.se

”Man ska ju vara två” – om män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd

 lästid ~ 2 min
The feature is not activated