Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2007

Ny metod för respiratorbehandling skadar inte tarmen

Kraftiga inblåsningar av luft i lungan vid respiratorbehandling av intensivvårdspatienter ger inte problem med blodflödet till tarmen. Det visar Jonas Claesson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 23 februari.

En ny metod för att förbättra syresättningen för respiratorbehandlade intensivvårdspatienter genom kraftiga inblåsningar av luft i lungan, så kallad lungrekrytering, visar sig i Jonas Claessons avhandling vara säker vad gäller blodflöde till tarmen. Respiratorbehandling med inblåsning av luft i lungorna orsakar försämrat blodtryck och blodflöde till kroppens organ på grund av övertryck i bröstkorgen. Särskilt utsatta är organen i bukhålan, som lever, njurar och tarm. Nedsatt blodflöde till tarmen kan leda till syrebrist och cellskador i tarmen, vilket i sin tur kan leda till en generell inflammationsreaktion i kroppen med sviktande organfunktioner. Ett sådant sjukdomstillstånd (multipel organsvikt-syndrom) är vanligt förekommande och leder till långvarig och dyr intensivvård. Kostnaderna uppskattas till cirka 300 000 kronor per överlevare, och trots modern intensivvård avlider fortfarande ca 60-90 % av patienterna.

I avhandlingens första kliniska arbete studeras effekterna av upprepade lungrekryteringar på blodflödet i magsäcken hos tio respiratorbehandlade patienter. Claesson med medarbetare påvisar där en trend mot försämrat blodflöde i magsäckens slemhinna. För att mer detaljerat kunna undersöka detta fynd etablerades en experimentell djurmodell. Modellens lämplighet för studier av tarmfunktion under respiratorbehandling undersöktes, och visade sig vara väl lämpad för detta syfte.

I modellen visades att tunntarmens syresättning försämrades kortvarigt efter upprepade lungrekryteringar, men att dessa förändringar inte kvarstod 15 minuter efter avslutad lungrekrytering. Samtidig tillförsel av en kroppsegen blodkärlsvidgande substans, prostacyklin, under lungrekrytering medförde bättre bibehållen syresättning i tunntarmen, men samtidigt sågs en tendens till försämrat blodflöde i tunntarmens slemhinna. Resultaten av studierna talar för att tarmen är tålig och robust.

Slutligen undersöktes om denna tålighet kunde förklaras av ett tidigare beskrivet fenomen, så kallad ischemisk prekonditionering. Ischemisk prekonditionering är ett skyddande svar från tarmens celler som utlöses av exempelvis kortvariga men upprepade minskningar av blodflödet till tarmen. Reaktionen har tidigare beskrivits hos råtta och hund, men i Jonas Claessons studie kunde fenomenet inte påvisas hos gris. Då människans tarmfysiologi har stora likheter med grisens kan fyndet ha betydelse för forskningen kring kliniska tillämpningar av ischemisk prekonditionering vid exempelvis tunntarmstransplantation.

Fredag 23 februari försvarar Jonas Claesson, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Intestinal effects of lung recruitment manoeuvers. Svensk titel: Effekter av lungrekrytering på tarmen. Disputationen äger rum kl 13.00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Petter Aadahl, Institutionen för anestesiologi och intensivvård, S:t Olavs universitetssjukhus, Trondheim. Huvudhandledare är docent Ola Winsö, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, anestesiologi och intensivvård, Umeå universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jonas Claesson på telefon 090-785 00 00, mobiltelefon 070-274 00 41 eller e-post jonas.claesson@vll.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera