Tema

En hållbar framtid för Tjörn

Andelen året-runt boende i kustsamhällena på Tjörn minskar stadigt. Och det är bara en av alla de avgörande utmaningar ön står inför. I ett nytt projekt ska studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers analysera ön och dess framtid med fokus på hållbar utveckling.

En hållbar framtid för Tjörn

 lästid ~ <1 min