Tema

Seminarium om FN:s klimatrapport den 13 februari

Stockholms universitet och Naturvårdsverket inbjuder till ett seminarium med flera svenska klimatforskare som deltagit i arbetet med den nya rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Tid: Tisdag den 13 februari, klockan 09.00-12.15
Plats: Stockholms universitet, Aula Magna ,vänster hörsal
Anmälan: Senast den 12 februari till Jessica.C.Wodmar@naturvardsverket.se

Program
09.00-10.25
Inledning om Sveriges politik för klimatforskning
Utbildningsminister Lars Leijonborg.

Vad är nytt i IPCC:s rapport?
Professor Erland Källén, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen.

Observerade klimatförändringar
Docent Anders Moberg, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Frågestund med föredragshållaren och docent Gunhild Rosqvist, Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.

Förändringar i atmosfärens sammansättning – hur påverkar det klimatet?
Professor Caroline Leck, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen.

Frågestund med föredragshållaren och professor Henning Rodhe, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen.

10.25-11.05
Paus med kaffe, frukt, smörgås och kaffebröd

11.05-12.15
Framtida klimatförändringar – vad visar de senaste klimatscenarierna?
Docent Markku Rummukainen, Rossby Centre, SMHI.

Frågestund med föredragshållaren och professor Erland Källén, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen.

Regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor
Professor Lisa Sennerby Forsse, rektor vid Sveriges lantbruksuniversitet och ordförande i vetenskapliga rådet.

Vad betyder IPCC:s nya rapport för den svenska klimatpolitiken?
Paneldiskussion med professor emeritus Bert Bolin, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen, Anders Turesson, Sveriges chefsförhandlare för internationella klimatfrågor, Miljödepartementet, Kristina Jonäng, stabschef Miljödepartementet, samt Marianne Lilliesköld, forskningssamordnare, Naturvårdsverket.

Moderator: professor Michael Tjernström, Stockholms universitet, Meteorologiska institutionen.

Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Antalet anställda är 540.

Stockholms universitet är huvudstadens universitet – regionens centrum för forskning och utbildning inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Universitetet har 39 000 studenter och 5 600 medarbetare och omsluter knappt 2,7 miljarder SEK.

Kontaktinformation
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Cederberg Wodmar, projektledare klimat Naturvårdsverket, tfn 08-698 16 33, mobil 070-890 11 00
Jessica.C.Wodmar@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, tfn 08-698 13 12, mobil 070-206 37 27, e-post anneli.nivren@naturvardsverket.se
Maria Erlandsson, presschef Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se

Seminarium om FN:s klimatrapport den 13 februari

 lästid ~ 1 min