Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2007

RNA-forskning bryter ny mark

Uppsalaforskare har gjort en banbrytande upptäckt inom RNA-forskningen som visar att ett hos människan livsnödvändigt enzym har oväntade egenskaper. Resultaten publiceras idag i nätupplagan av den välrenommerade amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Science, PNAS, och innebär att proteinets roll i detta enzym kan komma att omvärderas.

Upptäckten i början av 1980-talet att RNA kan fungera som ett enzym är en av grundpelarna i teorin att vår nuvarande värld, som baseras på ett samspel mellan DNA, RNA och protein, föregicks av en RNA-värld där RNA både var bärare av genetisk information och samtidigt fungerade som enzym.

DNA och proteiner har under evolutionens gång tagit över stora delar av RNA:s roll som katalysator och bärare av arvsmassa. Men det finns undantag och ett exempel där protein inte tagit över rollen som katalysator är det livsnödvändiga enzymet RNas P. Det består av både protein och RNA och den enzymatiska aktiviteten är knuten till RNA-delen.

Man hittar detta livsnödvändiga enzym både i bakterier och i människans celler, men tills nu har man endast påvisat enzymatisk aktivitet hos RNA-komponenten från bakteriellt RNas P. Man har tänkt sig att RNas P hos människan kräver närvaro av protein för att kunna fungera som enzym, eftersom det är uppbyggt av fler proteinkomponenter jämfört med bakteriellt RNas P.

Uppsalaforskarna har nu lyckats med vad många andra forskare försökt visa, nämligen att enzymatisk aktivitet hos RNA-komponenten kan ske utan närvaro av protein även i mänskligt RNas P. Detta visar att den RNA-baserade enzymatiska aktiviteten hos RNas P är evolutionärt konserverad och kan betraktas som en molekylär fossil som “överlevt” evolutionen.

– Denna upptäckt öppnar för nya angreppssätt för vilken roll proteinkomponenterna har i detta för cellen livsnödvändiga enzym vilket möjligen kan leda fram till ny kunskap om samspelet mellan RNA och protein i ett evolutionärt perspektiv, säger Leif Kirsebom, professor i mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Kirsebom är verksam vid det nyetablerade Uppsala RNA Research Center som nyligen fick ett prestigefyllt Linnestöd från Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
Mer information, kontakta Leif Kirsebom på 018-471 40 68, e-post: Leif.Kirsebom@icm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera