Artikel från Linköpings universitet
7 februari 2007

Mätning av psykiska symtom efter sexuella övergrepp

Barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp kan utveckla dissociativa symtom, ett psykiskt tillstånd där patienten förminskar sig själv, får minnesluckor och i värsta fall blir okontaktbar. De drabbade har ofta svårt att berätta om detta, men ett standardiserat frågeformulär kan hjälpa psykologen att bedöma symtomen och sätta in rätt behandling.

BUP Elefanten, en barn- och ungdomspsykiatrisk enhet i Linköping, får årligen ett hundratal nybesök av barn och unga som blivit sexuellt utnyttjade eller våldtagna. Omkring hälften av dem har utvecklat höggradiga dissociativa symtom.

-En våldtäkt är en händelse som är så stark att man oftast inte kan reda ut den själv. Unga flickor kan lägga den helt åt sidan, “detta har inte hänt”. Men för att kunna lämna traumat och gå vidare måste händelsen bearbetas, säger Doris Nilsson, psykolog och doktorand i barn- och ungdomspsykiatri vid Linköpings universitet.

Hon har gjort studier av tre olika screeninginstrument för dissociation och posttraumatisk stress hos svenska barn och tonåringar. Syftet var att undersöka deras pålitlighet som mätare av de psykiska symtomen. Studierna redovisas i hennes doktorsavhandling.

Grupper av 12-19-åringar bland patienterna vid BUP Elefanten har besvarat de olika frågeformulären. Deras resultat har jämförts med kontrollgrupper av jämnåriga från normalpopulationen, elever vid skolor i Linköping.

Det visade sig att formulären var pålitliga som mätinstrument. De som hade en bakgrund av trauma, sexuella övergrepp eller misshandel fick betydligt högre medelvärden än barn i kontrollgrupperna. Flickor i åldersgruppen 14-15-år hade fler symtom på dissociation än pojkar i samma ålder.

-Det är mycket viktigt att vi får fatt på dessa unga människor i tid, så att vi kan hjälpa dem att gå vidare ut i livet, säger Doris Nilsson.


Avhandlingen Trauma, posttraumatic stress and dissociation among Swedish adolescents – evaluation of questionnaries läggs fram fredag 9 februari vid Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Doris Nilsson 013-225042, 070-6718816, doris.nilsson@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera