Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 februari 2007

Självbyggande nanostrukturer av DNA en dröm för biotekniker

Vore det inte bra om vi kunde få datorchip att växa på träd? Eller åtminstone kunna använda DNA-molekylernas specifika bindningar för att låta nanostrukturerna växa av sig själva direkt i provröret. Tekniken kan användas till att bygga allt från små elektronikkomponenter till maskiner som sekvenserar DNA. Det visar en avhandling från Mittuniversitetet.

Att bygga små strukturer med storlekar ner mot några nanometer är ett stort problem med dagens teknologi. Det är ett viktigt problem eftersom riktigt små saker oftast är väldigt användbara. Bra exempel är mikroelektronik, ju mindre man kan göra komponenterna på ett chip desto snabbare kan man köra beräkningar på det.

– Den metod som vi utvecklat för självbyggande klossar av DNA och guldpartiklar är världsunik. Metoden kan exempelvis användas för att tillverka små nanobehållare för läkemedel som töms direkt i celler vid en given kemisk signal, säger Björn Högberg.

Björn Högberg har även tittat närmare på en metod för att bygga nanostrukturer med hjälp av DNA som uppfanns av amerikanska forskare våren 2006. Metoden kallas “DNA-origami” och innebär kortfattat att man viker, eller häftar ihop, en lång DNA-sträng med hjälp av en stor mängd korta strängar (“häft-DNA”).

– I min avhandling föreslår jag hur denna teknik skulle kunna användas för att bygga en anordning för extremt snabb DNA-sekvensering, något som är alla bioteknikers dröm, säger Björn Högberg.

Avhandlingens titel är “DNA-Mediated Self-Assembly of Nanostructures – Theory and Experiments”. Disputationen hålls den 9 februari kl. 13 i M108, Mittuniversitetet, Campus Sundsvall.

Kontaktinformation
Björn Högberg, telefon 060-14 87 78 eller 070-538 8009. E-post bjorn.hogberg@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera