Tema

Vattenskalle bland för tidigt födda barn har ökat

Förekomsten av hydrocefalus hos spädbarn ökade i Västsverige mellan åren 1999 och 2002. Orsaken är att allt tidigare födda barn kan räddas till livet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Hydrocefalus kallas också vattenskalle och innebär att för mycket vätska samlas i hjärnans hålrum. Tillståndet kan ha många olika orsaker. Barn som fötts med ryggmärgsbråck eller som fötts mycket för tidigt löper stor risk. I Sverige har nästan ett av tusen födda barn utvecklat hydrocefalus under sitt första levnadsår.
– Det är viktigt att vi följer denna grupp av barn så att vi kan utveckla bättre metoder för att undvika att barnen får hydrocefalus. Vi vill också förbättra omhändertagandet, speciellt för mycket för tidigt födda barn, säger barnläkaren Eva-Karin Persson.

I studien ingår samtliga barn som behandlades för hydrocefalus mellan åren 1989 och 2002 i västra Sverige. Sammanställningen visar att majoriteten av dessa barn utvecklade någon form av funktionshinder.
– Vid uppföljningen var begåvningshandikapp vanligt, liksom epilepsi och cerebral pares. Förekomsten av funktionshinder var tydligt kopplat till vad som orsakat hydrocefalus och hur mycket för tidigt fött barnet var, säger Eva-Karin Persson.
Avhandlingen visar också att över tre fjärdedelar av barnen hade någon typ av synproblem.

Mellan åren 1989 och 2002 halverades förekomsten av hydrocefalus för barn med ryggmärgsbråck från 0,35 barn per 1000 födda till 0,16 per 1000 födda barn. Även förekomsten av spädbarnshydrocefalus minskade något, från 0,55 till 0,48 per 1000 födda barn.
– Vi har kunnat se en neråtgående trend under många år som en följd av att vi blivit bättre på att ta hand om barn som riskerar att utveckla hydrocefalus, men de senaste åren kan vi istället se en liten ökning. Anledningen är vi räddar alltfler extremt för tidigt födda barn, säger Eva-Karin Persson.

Mellan åren 1998 och 2002 ökade förekomsten av mycket för tidigt födda barn med hydrocefalus från 0,12 till 0,18 per 1000 födda barn.

Hydrocefalus behandlas ofta genom en shuntoperation. Vätskan dräneras då genom en smal plastslang som opereras in från hjärnans ena hålrum till bukhålan. Avhandlingen visar att detta var det första neurokirurgiska ingreppet för 88 % av barnen. 12 % av barnen genomgick istället en ventrikulostomioperation som gör att vätskan leds från hjärnans hålrum till dess utsida och kan tas upp i blodomloppet. Mer än hälften av barnen behövde ytterligare minst en neurokirurgisk operation.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Avhandlingens titel: Hydrocephalus in children – epidemiology and outcome

Avhandlingen försvaras fredagen den 9 februari, klockan 13.00, föreläsningssal 1, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Eva-Karin Persson, leg. läkare, telefon: 0340-166 92, 070-676 82 96, e-post: eva-karin.persson@lthalland.se

Handledare:
Professor Paul Uvebrant, telefon: 031- 343 47 31, e-post: paul.uvebrant@vgregion.se

Vattenskalle bland för tidigt födda barn har ökat

 lästid ~ 2 min