Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2007

Säkerhetsingenjör doktorerar på innovativ krockanalys

En ny metod för insamling av data från verkliga krockar kan hjälpa bilindustrin att förbätta krocksäkerheten, visar Mats Lindquist i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 2 februari.

Lindquists forskning visar bl.a. att dödliga huvud- och bröstskador drabbar de inblandade vid kollisioner med små överlapp, liknade de som uppkommer vid sidokollisioner snarare än de som uppkommer vid frontalkrockar. Detta beror till stor del på den roterande rörelse som krockoffret utsätts för vid sådana kollisioner.

– Jag hoppas att denna forskning kommer att hjälpa hela bilindustrin att fortsätta öka krocksäkerheten, säger Mats Lindquist som arbetat vid Saab Automobiles säkerhetsavdelning i nästan 20 år.

Lindquists nya metod för klassificering av skador på bilar vid allvarliga bilolyckor är en del av ett femårigt doktorandprojekt som samfinansierats av Umeå universitet och Saab Automobile. Hans unika sätt att koda data används redan av Saab och kommer troligen att vara till stor nytta för bilindustrins säkerhetsingenjörer världen över. Projektet initierades under Mats Lundquists arbete med olycksutredningar, där han noterat en typ av krockar där endast en liten del av bilens front träffades vid kollisionen. För att kvantifiera denna krocktyp fortsatte han med detaljerad forskning på bilolyckor där en stor mängd bilmodeller var inblandade. Urvalet av bilmodeller motsvarar den svenska bilparken.

Med hjälp av den nyutvecklade analysmetoden har en allmängiltig modell av bilars framvagnsstruktur skapats. Därigenom identifieras de nio viktigaste delar av bilen som tar upp krockkrafterna vid kollision. Modellen kan användas på framvagnens konstruktion hos nästan alla moderna bilar. Vid insamlandet av data till databaser över olyckor ger Mats Lindquists metod en mer detaljerad beskrivning av kollisionen än den äldre metoden. Detta skulle kunna hjälpa biltillverkare och trafiksäkerhetsorganisationer att kategorisera olika olyckor så att de bättre visar vad som händer i verkligheten vid frontalkollisioner.

Under en tolvmånadersperiod använde Mats Lindquist den nya metoden vid studierna av skadorna på bilarna och de dödliga skador som drabbat 61 personer i 53 olika frontalkollisioner på svenska vägar. Han upptäckte att kollisioner där små delar av bilarnas frontpartier varit inblandade utgjorde nästan hälften (48 %) av dödsolyckorna, medan stora delar av frontpartierna var inblandade i en fjärdedel av olyckorna. Dessa fynd tyder på att de centrala delarna av framvagnens struktur – motor och växellåda, torpedvägg och längsgående balkar på vardera sidan – inte var inblandade i krockarna med små överlapp mellan fordonen. Data omfattar endast krockar där de inblandade hade på sig säkerhetsbälten.

För att förstå vilka mekanismer för skadeuppkomst som verkar vid dessa kollisioner samarbetade Mats Lindquist med enheten för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet. Han har där lett ett team med målet att modellera och simulera människokroppen med hjälp av finita element-metoden, FEM. Detta ger en bättre modell av människokroppens rörelseschema vid krocken genom att avbilda hur kroppsmuskulaturen beter sig under krockförloppet.

För mer information, kontakta Mats Lindquist på mobiltelefon 073-577 78 82 eller e-post mats.lindquist@se.saab.com.

Fredag 2 februari försvarar Mats Lindquist, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Fatal car crash configurations and injury panorama – with special emphasis in the function of restraint systems”.
Disputationen äger rum klockan 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan.
Opponent är doc. Anders Kullgren, Chalmers, Göteborg. Huvudhandledare är Ulf Björnstig, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap, kirurgi.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera