Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 januari 2007

Livets signaler spåras i fluga

Cellerna inre signalsystem är livsviktigt, både för bananflugor och människor. Detaljerna i hur det fungerar står i fokus för den avhandling som Caroline Grabbe försvarar vid Umeå universitet den 9 februari.

En förutsättning för det mer utvecklade livet är kommunikation – mellan organismerna, men också mellan de celler som bygger upp en människa eller ett djur. En cell måste anpassa sig till sina grannar och till den omkringliggande miljön; den måste veta när den ska dela sig, flytta eller byta identitet. Alla celler har därför en stor mängd receptorer som känner igen olika signaler i omgivningen och sätter igång s.k. signaleringskaskader för att kontrollera cellens beteende.

Protein-tyrosin-kinaser (PTK) är en grupp molekyler med uppgift är att vidarebefordra en signal från en ytlig receptor för att skapa en förändring inuti cellen. Ett av dem är “Focal Adhesion Kinase” (FAK). Forskargruppen, som arbetar med bananflugor, har upptäckt att denna molekyl har en grundläggande roll i nervsystemet: Den är nödvändig för att en muskelcell ska kunna svara korrekt på en stimulering från nervsystemet. Mutationer i FAK kan följaktligen orsaka muskelkramper och förlamning i bananflugan. Ett annat protein-tyrosin-kinas är Anaplastic Lymphoma Kinase (ALK), som är nödvändigt för att ett fungerande tarmsystem ska kunna utvecklas. Gruppen har visat att ALK styr utvecklingen av de muskelceller som omger tarmarna och ser till att maten bryts ner och transporteras genom mag-tarmkanalen.

En noggrann styrning av protein-tyrosin-kinaserna är livsviktig för en cell, och felaktigheter i dessa signaleringskaskader har i många fall visat sig vara orsak till cancer och andra sjukdomar. I avhandlingen studeras ett protein vars uppgift är att stänga av signaler från protein-tyrosin-kinaser och påvisas att det har elementära uppgifter i bananflugan.

Caroline Grabbe är doktorand vid Umeå centrum för molekylär patogenes, UCMP, och kan nås på tel. 090-785 67 93, 090-785 67 92, e-post: caroline.grabbe@ucmp.umu.se

Avhandlingen läggs fram fredagen den 9 februari vid Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Umeå Universitet, och har titeln “Protein Tyrosine Kinases and the Regulation of Signalling and Adhesion in Drosophila melanogaster”.
Disputationen äger rum kl 09:00 i Hörsal E04, Byggnad 6L, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Tapio Heino, Institute of Biotechnology, University of Helsinki, Finland.

Kontaktinformation
En porträttbild kan hämtas via
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera