Tema

Ny artikel i Science: Så uppkommer upp-och-nervända proteiner

Hur skapar evolutionen nya proteiner? I veckans nummer av den vetenskapliga tidskriften Science beskriver en forskargrupp från Centrum för biomembranforskning vid Stockholms universitet uppkomsten av “upp-och-nervända” proteiner.

Det mesta i en cell sköts av proteiner: ämnesomsättning, celldelning, kommunikation med omgivningen. I cellväggen – cellmembranet – sitter proteiner som ser till att cellen tar upp näringsämnen och gör sig av med avfallsprodukter och giftiga molekyler av olika slag. En särskild sorts proteiner i cellmembranet kan till exempel göra bakterier resistenta mot antibiotika genom att pumpa ut antibiotikamolekylerna så snart de tagit sig in i cellen.

Mikaela Rapp, doktorand vid Institutionen för biokemi och biofysik, och hennes medarbetare har studerat ett sånt resistensprotein från tarmbakterien Escherichia coli.

Proteinet består av två likadana halvor, men de två halvorna sitter insatta i cellmembranet med olika orientering: den ena halvan är upp-och-nervänd jämfört med den andra. Samma fenomen har man tidigare sett i andra membranproteiner, men utan att kunna förklara hur såna proteiner har kunnat utvecklas under evolutionen.

Forskarna har nu visat hur man kan skapa upp-och-nervända proteiner genom att göra små förändingar i proteinkedjorna. Samma slags förändringar kan man se i naturliga upp-och-nervända proteiner. Fynden har inte bara klarlagt en viktig princip för proteinevolution utan öppnar också nya möjligheter att “skräddarsy” nya membranproteiner för tillämpningar inom både grundforskning och bioteknik.

Forskningen stöds av Stiftelsen för strategisk forskning, Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Centrum för Biomembranforskning är ett strategiskt forskningscentrum stött av Stiftelsen för Strategisk Forskning. Verksamheten startades under våren 2006. Vid CBR bedrivs multidisciplinär forskning inriktad mot membranproteiner. Se www.sbc.su.se för ytterligare information.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Mikaela Rapp, doktorand, Institutionen för biokemi och biofysik, tfn 08-674 76 56 / 08-16 4276, mobil 070´-289 2228, e-post mikaela@dbb.su.se
Gunnar von Heijne, professor Stockholm Bioinformatics Center, Stockholm Center for Biomembrane Research (CBR), tfn 08-16 25 90, mobil 070-394 1107, e-post gunnar@dbb.su.se

Ny artikel i Science: Så uppkommer upp-och-nervända proteiner

 lästid ~ 1 min