Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 januari 2007

Dagböcker, identitet och handlingsutrymme

Vad är drivkraften bakom dagboksskrivande och hur hänger det samman med identitet och handlingsutrymme? Ann-Catrine Edlund, Umeå universitet, ger i sin nya bok en unik inblick i två självförsörjande kvinnors vardag i övre Norrland under mellankrigstiden.

Boken “Ett rum för dagen” presenterar två norrländska kvinnors dagboksskrivande under 1930- och 1940-talet. Trots liten skrivvana för övrigt skriver Julia Englund och Linnéa Johansson regelbundet dagbok, i stort sett varje dag. Anteckningarna är vanligen kortfattat dokumenterande, men ibland finns inslag av mer reflekterande karaktär. Ann-Catrine Edlund, lärare och forskare i nordiska språk, diskuterar i sin nya bok drivkrafterna bakom kvinnornas skrivhandling. Hon ställer dessutom frågor om sambandet mellan dagboksskrivande, identitet och handlingsutrymme.

Dagboksanteckningarna ger samtidigt en unik inblick i två självförsörjande kvinnors vardag i Övre Norrland under mellankrigstiden. Julia försörjer sig genom att väva mattor och fiska, medan Linnéa arbetar som piga. Boken är rikt illustrerad med både äldre fotografier och nytagna fotografier, där skribenternas livsmiljöer dokumenterats.

I sin dagboksforskning har Ann-Catrine Edlund också samarbetat med bildkonstnären Maria Sundström i projektet Mobila tidsrum. Gemensamt har de utforskat sex norrländska dagböcker där de studerat relationen mellan skribenternas levda rum och de skrivna rum som dagböckerna kan sägas utgöra. Projektet redovisas i en konstutställning som öppnar på Västerbottens museum den 28 januari och i tidskriften Västerbotten 01/07.

Ann-Catrine Edlund är universitetslektor i nordiska språk vid Umeå universitet. Hon disputerade år 2000 på avhandlingen avhandlingen “Sälen och Jägaren”. Den nu aktuella forskningen har utförts dels inom en forskarassistenttjänst vid humanistiska fakultetens profilprogram Genus, offentlighet och förändring (http://www.umu.se/humfak/forskning/genus.html), dels inom det riksbanksfinansierade projektet Kulturgräns norr (http://www.umu.se/littnord/KGN/).

“Ett rum för dagen. En studie av två norrländska kvinnors dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö” är utgiven inom skriftserien Kulturens frontlinjer 53. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr. Recensionsexemplar kan beställas via e-post: humfak@adm.umu.se

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Ann-Catrine Edlund på tel 090-786 52 45, 0730-48 69 19 eller e-post ann-catrine.edlund@nord.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera