Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2007

Friska fyraåringar som äter mycket fett väger mindre

Fyraåringar äter för lite grönsaker och för mycket socker. De får också i sig mycket skräpmat, men barn som äter mer fett än andra väger ändå mindre. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

I studien ingår nästan 200 friska fyraåringar i Göteborg. Både barnens matvanor och livsstil undersöktes. 20 % av barnen var överviktiga enligt skalan BMI (body mass index). 2 % av barnen var feta.
– De allra flesta av barnen i vår studie kom från goda socioekonomiska förhållanden. Om studien hade avspeglat alla fyraåringar i Sverige hade fler barn antagligen varit överviktiga, säger dietisten Malin Haglund Garemo.

Mätningar av barnens kroppssammansättning visade att viktökningen berodde på att kroppen lagrat mer fett, men det var inte de som åt mest fett som vägde mest. Barn som åt mindre fett hade istället högre BMI.
– Vart tredje barn i studien åt alldeles för lite omättat fett, framförallt fick de i sig för lite Omega-3. Dessa barn hade signifikant högre kroppsvikt. Det stödjer andra studier som visat att feta barn har brist på Omega-3, säger Malin Haglund Garemo.
Omega-3 finns bland annat i fet fisk och grönsaker. Även barn som tittade på TV mer än en timme varje dag hade i studien högre BMI.

Barnens matvanor skiljde sig på flera andra punkter från de allmänna rekommendationerna för barn. Barnen åt i genomsnitt bara 140 gram frukt och grönsaker om dagen, trots att Livsmedelsverket anser att de bör äta 400 gram. 70 % av barnen fick i sig för lite järn. 20 % av barnen hade för lågt kalkintag. En fjärdedel av barnens totala energiintag kom från godis, glass, kakor och söta drycker.

Avhandlingen visar också att de barn som hade högst insulinvärden hade ökat mest i vikt sedan födseln. Mest uttalade var resultaten hos flickor. Insulin produktionen var mindre förhöjd hos flickor som åt mer fett.
-Vi planerar nu att gå vidare med fler studier för att se om den tidiga ökningen av insulin driver fram fetma. Sådana resultat skulle gå emot den vanliga inställningen att fetma orsakar ökad insulinproduktion på grund av insulinresistens, säger Malin Haglund Garemo.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för pediatrik
Avhandlingens titel: Nutrition and health in 4-year-olds in a Swedish well-educated urban community

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Malin Haglund Garemo, leg. dietist, telefon: 0045-39 96 94 80, e-post: malingaremo@hotmail.com

Handledare:
Professor Birgitta Strandvik, telefon: 0046-31 34 34 723, 0046-705-486348, e-post: birgitta.strandvik@pediat.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera