Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 januari 2007

Hur lyckas man som svensk entreprenör i Kina?

Malin Ivarsson, tredjeårsstudent vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), har tilldelats årets GELS-stipendium. Stipendiet ska finansiera projektet “Att skapa plats i Mitten” som syftar till att underlätta för svenska entreprenörer att etablera sig i Kina, och på sikt stärka deras konkurrenskraft på den kinesiska marknaden.

Malin Ivarsson studerar vid Handelshögskolans finansinriktning och ska inom ramen för projektet genomföra en djupare studie av möjligheter för svenska entreprenörer att etablera verksamhet i Kina. Malin kommer att undersöka skillnader mellan att etablera och bedriva verksamhet i Kina och Sverige, med fokus på relationsmarknadsföring och tillgång till riskkapital. Målsättningen är att underlätta för svenska entreprenörer att ta del av den kinesiska tillväxten och mäta sig med den inhemska och internationella konkurrensen i Kina.

− Det är en mycket stor ära att bli tilldelad årets GELS-stipendium, säger Malin. Min förhoppning är att projektets resultat blir ett stöd för svenska entreprenörer vid uppstart i Kina. För att lyckas i Kina är goda affärsrelationer och sociala nätverk minst lika betydelsefullt som att erbjuda en attraktiv produkt eller tjänst. Jag vill vägleda svenska entreprenörer i konsten att utveckla denna typ av affärsrelationer, och även titta på marknaden för riskkapital. Kinas finansiella marknader fungerar i dagsläget mycket annorlunda jämfört med västerländska, vilket komplicerar för företag i behov av extern finansiering.

Enligt Lars Bergman, Handelshögskolans rektor, ger stipendiet en unik möjlighet till personlig utveckling eftersom stipendiaten på egen hand utformar och genomför ett praktiskt orienterat projekt som bygger på de teoretiska kunskaper som förvärvats på Handelshögskolan.

– Malin Ivarsson har ett brinnande intresse för Kina och är en ambitiös och framgångsrik student. Hennes projekt är intressant och har goda förutsättningar att vara till nytta för svenska företag som vill ta sig in på den kinesiska marknaden, säger Lars Bergman.
Malin har tidigare gjort en inledande studie om entreprenörskap i Kina och arbetat i landet under en kort period. Hennes mål efter avslutade studier vid HHS är att arbeta med att hjälpa svenska företag etablera sig på den kinesiska marknaden.

− Stipendiet gör det möjligt för mig att fördjupa mina kunskaper om den kinesiska entreprenörskapskulturen, etablera kontakter inför framtiden och bli en del av GELS unika alumninätverk. Att ha tidigare stipendiater som stöd kommer att bli en ovärderlig tillgång under projektets genomförande, avslutar Malin.

Kontaktinformation
Malin Ivarsson, GELS-stipendiat och student vid HHS
Tel: 0709-61 97 55
E-post: 19937@student.hhs.se alt. ivarsson.malin@gmail.com

Lars Berman, professor och rektor vid HHS
Tel: 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera