Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2007

Risk för krock – då tar ELA över ratten

Om föraren gör ett farligt byte av körfält så styr bilen automatiskt tillbaka. Detta är verklighet i ett nytt säkerhetssystem utvecklat vid Linköpings universitet i samverkan med Volvo Cars.

Uppfinningen som fått namnet Emergency Lane Assist (ELA) är ett steg på vägen mot helt autonoma system som tar över ratten när en kollision är nära – oftast på grund av att föraren varit ouppmärksam.

Sedan tidigare finns så kallade lane keeping systems som varnar föraren när bilen skär en filmarkering eller en sidolinje. Till skillnad från dessa aktiveras ELA bara när det är fara å färde. En kamera monterad i vindrutans överkant håller reda på den egna bilens position på vägen, och en radar övervakar övrig trafik. Med den informationen som bakgrund beräknar ett avancerat dataprogram om det finns risk för kollision.

-Det gör att man slipper de falska varningar som ofta ges av de existerande systemen. Med ELA i bilen händer ingenting så länge förarens manöver bedöms som säker, säger Andreas Eidehall, som presenterar systemet i sin doktorsavhandling i reglerteknik.

Beslutet att gripa in eller inte fattas av en algoritm lagrad i en liten dator i bilen. När inkommande data indikerar att en viss förprogrammerad hotnivå överskrids, läggs ett vridmoment i ratten som antingen varnar föraren eller, om denne inte reagerar, styr tillbaka bilen.

ELA-systemet är utvärderat på verkliga data och trafiksituationer. Det har testats i en Volvo V70, dels på avlyst bana tillsammans med en uppblåsbar bilattrapp, dels i riktig trafik under 200 mils körning. De flesta av förarna upplevde att systemet ingrep mjukt och odramatiskt och gav en trygghetskänsla.

-En förare beskrev det som en övningskörning där pappas hand försiktigt vred ratten i kritiska lägen, säger Andreas Eidehall.


Avhandlingen Tracking and threat assessment for automotive collision avoidance läggs fram vid disputation fredag 26 januari kl 10.15 vid Campus Valla, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Andreas Eidehall 013-286697 (Linköpings universitet), 031-315966 (mobilanknytning Volvo Cars), aeidehal@volvocars.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera