Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2007

Pressträff om ny rapport:Hur illa ställt är det med klimatet?

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presenterar nästa fredag den första delen av sin fjärde utvärderingsrapport om klimatförändringarna – en rapport som förväntas få stor betydelse för världens fortsatta arbete med att minska utsläppen av växthusgaser och lindra effekterna av klimatförändringarna. Vilka framsteg har gjorts sedan expertpanelens förra utvärderingsrapport som kom 2001? Vilken ny kunskap har tillkommit om vad som ligger bakom klimatförändringarna? Vilka slutsatser kan dras av de observationer som görs av atmosfär, hav, snö och is? Hur har klimatet förändrats över tid? Vad kan vi idag säga om framtidens klimat?

Flera forskare vid Stockholms universitet har på olika sätt medverkat i framtagningen av rapporten. Den 2/2, i anslutning till offentliggörandet av innehållet, har du möjlighet att höra några av dem berätta om sin forskning och kommentera den nya rapporten – bland andra professor Erland Källén, som kommer att vara med oss direkt från presentationen i Paris. Möjlighet finns till individuella intervjuer.

Datum och tid: Fredagen den 2/2, kl 10.00 – 11.30
Plats: Bergsmannen, Aula Magna, Frescati.
Moderator: Fredrik Moberg, systemekolog och verksamhetschef Albaeco.

Medverkande:

Erland Källén, professor i dynamisk meteorologi, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet och medlem i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor.
Bert Bolin, professor emeritus, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet, och ordförande i IPCC 1988-1997.
Caroline Leck, professor i kemisk meteorologi, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet och medlem i regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor.
Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeterologi, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet.
Johan Kleman, professor i naturgeografi och fjärranalys, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.
Henning Rodhe, professor i kemisk meteorologi, Meteorologiska institutionen (MISU), Stockholms universitet.
Anders Moberg, docent i meteorologi och universitetslektor vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, Stockholms universitet.

Lättare förtäring serveras.

Kontaktinformation
För anmälan och ytterligare information:
Maria Erlandsson, presschef, Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53, mobil 070-230 88 91, e-post maria.erlandsson@eks.su.se
Marlene Lingard, informatör, Naturvetenskapliga fakultetskansliet, tfn 08-16 35 95, e-post marlene.lingard@natkan.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera