Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2007

Fördubblad samhällskostnad för depression

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att det svenska samhällets kostnader för depression har fördubblats de senaste åtta åren. Kostnadsökningen förklaras främst av att sjukskrivningar och förtidspensioneringar till följd av depression har blivit allt vanligare.

Studien visar att den totala samhällskostnaden för depression har fördubblats mellan 1997 och 2005, från 16,1 miljarder kronor per år till 32,9 miljarder kronor per år. Beräkningarna tar hänsyn till både direkta vårdkostnader och indirekta kostnader i form av förlorat produktionsvärde som en följd av sjukskrivningar.

– Vår studie visar på det höga priset för depression i Sverige, samt indikerar behovet av att göra kraftinsatser för att dämpa de skenande samhällskostnaderna för sjukdomen, säger Patrik Sobocki, en av forskarna bakom studien.

Resultaten publiceras i ett kommande nummer av den vetenskapliga tidskriften European Psychiatry, men finns redan nu i en förhandsversion på Internet.


Publikation:
The economic burden of depression in Sweden from 1997 to 2005
Patrik Sobocki, Ingrid Lekander, Fredrik Borgström, Oskar Ström, Bo Runeson
European Psychiatry 2007, e-pub ahead of print.

Kontaktinformation
För ytterligare frågor, kontakta:

Med dr Patrik Sobocki
Tel: 08-54528548
Mobil: 070-439 67 73
E-post: patrik.sobocki@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera