Artikel från Umeå universitet
23 januari 2007

Bakterie överlever genom injektion

En bakteries metod för att undvika bli uppäten av immunförsvaret står i fokus för den avhandling som Ming Yuan försvarar vid Umeå universitet den 1 februari.

Bakterien heter Yersinia pseudotuberculosis och är en nära släkting till pestbakterien, Yersinia pestis. Den här varianten kan orsaka maginfektioner och angriper kroppen genom att binda sig till en värdcell via ett ytprotein, invasin. Den klarar detta utan att förstöras genom att snabbt hinna injicera ämnen i värdcellen. Dessa ämnen oskadliggör fagocyterna, de immunförsvarsceller som “äter upp” bakterier.

De injicerade ämnena är ett slags proteiner som kallas Yop-effektorer, “Yoppar”. En är YopH, som blockerar signalsystemet i värdcellen genom att plocka bort fosfatgrupper från (defosforylera) vissa av proteinerna, bl.a. FAK, Cas och Fyb och förstöra s.k. fokalkomplex – en samling signalproteiner. Därigenom hindrar bakterien signalproteinerna att signalera så att den klarar sig från angrepp.

Avhandlingen studerar några av de proteiner som YopH angriper, framför Cas och Fyb. Det sistnämnda har haft en i stora drag okänd roll. Avhandlingen visar i detalj hur det binds till och samverkar med andra proteiner i den här mekanismen. Resultaten har betydelse för att utveckla nya metoder att förhindra bakterieangrepp, inte minst mot bakgrund av den ökande antibiotikaresistensen hos bakterier.

Ming Yuan är läkare och doktorand vid Inst. för mikrobiologi,
tel. 090-785 67 40, 67 41(lab),
e-post ming.yuan@molbiol.umu.se

Avhandlingen läggs fram torsdag den 1 februari vid Inst. för molekylärbiologi och har titeln Antiphagocytosis by Yersinia pseudotuberculosis – role of the YopH target proteins.
Disputation äger rum kl. 09.00 i Major Groove, by. 6L, Inst. för molekylärbiologi.
Fakultetsopponent är prof. Tommy Nilsson, Inst. för biomedicin, Göteborgs Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera