Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2007

Psykologisk sårbarhet avgör följderna av hjärnskakning

En del av de nästan 20 000 svenskar som varje år vårdas för hjärnskakning får långvariga eller kroniska besvär efter sin olycka. Graden av återhämtning avgörs till stor del av psykologiska och sociala faktorer visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

De flesta som råkar ut för en hjärnskakning besväras efteråt av huvudvärk, yrsel, dimsyn, minnes- och koncentrationsproblem, ökad stresskänslighet eller andra närbesläktade symtom. Vanligast är att symtomen klingar av inom några månader efter olyckan, men för somliga dröjer sig symtomen kvar och blir kroniska – ett tillstånd som kallas postcommotionellt syndrom (PCS).

Bland forskare finns olika uppfattningar om vad PCS beror på och hur tillståndet bör behandlas. Vissa betonar vikten av den fysiska skadan medan andra menar att psykologiska och sociala faktorer är avgörande.

Anders Lundin, neurolog och psykiater vid psykiatriska kliniken, Danderyds sjukhus, har följt 122 personer med hjärnskakning och undersökt utvecklingen av PCS. Resultaten, som presenteras i hans doktorsavhandling, bygger på hjärnundersökningar med datortomografi och magnetröntgen, analyser av biokemiska markörer för hjärnskada samt kognitiva tester och intervjuer.

Analysen visar att det inte finns någon direkt koppling mellan själva hjärnskadans svårighetsgrad och risken att drabbas av kroniska besvär. PCS utvecklas snarare genom ett samspel av psykologisk sårbarhet innan olyckan, skallskadesymtom och stressymtom strax efter olyckan samt psykosociala påfrestningar under läkningsperioden.

Anders Lundin drar slutsatsen att utredning och behandling av PCS bör präglas av en helhetssyn. Lika stor vikt bör läggas vid utredning av den psykologiska sårbarhet och de psykosociala stressfaktorer som förstärker och vidmakthåller PCS, som vid den skallskada som utlöst besvären.

Kontaktinformation
Avhandling:
“Mild traumatic brain injury – clinical course and prognostic factors for postconcussional disorder”, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus (KI DS).

För mer information, kontakta:
Med dr, överläkare Anders Lundin
Tel: 08-655 58 52
E-post: anders.lundin@ds.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel : 08-524 838 95, 070-224 38 95
E-post : katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera