Artikel från Uppsala universitet
22 januari 2007

Bibliotekens bildsamlingar är ett outforskat material

Bibliotekens bildsamlingar, inklusive tryckta bilder, är en viktig del av vårt kulturarv. Trots det har varken forskare eller kulturarvsinstitutioner visat speciellt stort intresse för den här typen av material. Ulrika Kjellman har i sin avhandling undersökt Kungliga bibliotekets bildsamlingar, som innehåller allt från kungaporträtt till reklam för glödlampor. Disputationen ägde rum vid Uppsala universitet den 13 januari.

Större forsknings- och nationalbibliotek har i flera sekel samlat in bildmaterial, inklusive tryckta bilder. Samlingarna är mångsidiga, och omfattar förutom handteckningar och mer unika tryck även vykort, affischer, kalendrar och fotografier. Här samsas gamla kungar med läsketiketter.

Katalogiseringen av bilderna har dock varit mycket bristfällig, vilket har gjort att samlingarna idag är svårtillgängliga.

– Oftast är materialet bara grovt sorterat på hyllor i magasinen. En orsak är att det saknas verktyg och rutiner för katalogiseringen, berättar Ulrika Kjellman.

I sin avhandling diskuterar hon hur bildmaterial kan katalogiseras och klassificeras, ett område som det tidigare har forskats litet i. Med Kungliga biblioteket i Stockholm som exempel visar Kjellman även på vilka omfattande och rika bildsamlingar som finns på våra nationalbibliotek, och hur forskare kan dra nytta av detta material om det bara ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

– Det här materialet utgör en viktig del av vårt kulturarv. Om det inte förvaltas och görs tillgängligt riskerar en del av vår historia att gå förlorad, säger Kjellman.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulrika Kjellman, 070-598 48 12, e-post: Ulrika.Kjellman@abm.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera