Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 januari 2007

Medlare i konflikter fungerar olika bra

Medlare med egna intressen i konflikten är mer effektiva än neutrala medlare. Det är en av de slutsatser Isak Svensson kommer fram till i sin avhandling i freds- och konfliktforskning, som han försvarade vid Uppsala universitet den 12 januari.

Medling förekommer i många inomstatliga konflikter. I vissa fall lyckas medlarna förmå parterna att sluta fredsavtal och låta vapnen tystna, medan man i andra fall misslyckas. Vad förklarar skillnaden mellan framgång och misslyckande? Isak Svensson undersöker i sin avhandling förekomsten och effekten av medling i inbördeskrig med hjälp av globala data. Han diskuterar också hur medlare kan förbättra kommunikationen mellan regering och rebellgrupper samt bistå parterna i att göra trovärdiga åtaganden.

Avhandlingen visar att medling företrädesvis förekommer i de konfliktsituationer där förhandlingslösningar är svåra att uppnå och att partiska medlare eller medlare med intressen i konflikten är mer framgångsrika än neutrala medlare. Regeringspartiska medlare är mer effektiva än de fredsmäklare som är partiska för rebellerna. Isak Svensson visar också att FN i högre grad lever upp till sina löften att garantera de stridandes säkerhet i samband med fredsavtal, än andra tredjepartsaktörer.

Sammantaget bidrar avhandlingen till att belysa hur medlare kan hjälpa parter i inomstatliga väpnade konflikter att nå fram till fredliga förhandlingslösningar.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Isak Svensson, 018-471 76 51, 0730-398 277, e-post Isak.Svensson@pcr.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera