Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2007

Förfädernas land. Rituella lämningar i Sápmi

I gravar, björngravar och offerplatser i Sápmi finns spår av ritualer från tiden före Kristi födelse och ända in i historisk tid. En ny avhandling visar att ritualerna hade sitt ursprung i äldre traditioner, myter och trosföreställningar, att de uppstod som en reaktion på förändrade livsvillkor samt att de under flera tidsperioder har använts för att uppnå sociala och politiska syften.

De rituella lämningarna i det samiska området har länge varit kända för arkeologer och ofta diskuterats var och en för sig. I arkeologen Birgitta Fossums doktorsavhandling studeras de för första gången i samma kontext, samtidigt som de sätts i relation till övriga sociala, politiska och religiösa händelser, i både egna och omgivande samhällen. Avhandlingen analyserar de rituella lämningarna i de norska och svenska delarna av det samiska området – från Varanger i Norr till Jämtland, Härjedalen, Tröndelag i söder – med utgångspunkt i arkeologisk, religionsvetenskaplig, antropologisk och sociologisk teoribildning.

Studien visar att de rituella lämningarna uppstod som en reaktion på förändrade förhållanden för befolkningen, dels genom nyetableringar av gårdar längs den Norrländska och Nordnorska kusten och dels genom att gamla väletablerade kontaktnät upphörde. Därmed uppstod ett behov av en identitet som skiljde sig från de nya samhällenas och de nya kontaktnät som etablerades, en identitet som kunde hålla samman gruppen och samtidigt upprätthålla äldre tiders traditioner, myter och trosföreställningar. Religion och trosföreställningar blev under järnåldern viktiga inslag i de samiska identiteterna. Ritualerna blev ett sätt att föra tradition och myter vidare, samtidigt som deras uppgift blev att skapa och upprätthålla kontakt med förfäderna. Birgitta Fossum visar också att ritualerna kom att användas som strategier för att uppnå sociala och politiska syften vid flera tidsperioder, både under järnålder, under medeltid och fram i historisk tid.

Fredag den 26 januari försvarar Birgitta Fossum, institutionen för arkeologi och samiska studier, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Förfädernas land. En arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr.-1600 e. Kr.”. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Lilla hörsalen, KBC-huset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är ass. Prof. Else Johansen Kleppe, Bergens museum i Bergen, Norge.
Författaren är uppvuxen i Nordnorge men har varit bosatt i Västerbotten sedan 1989 och det är också i Sverige som hon har utbildat sig och arbetat som arkeolog.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta Birgitta Fossum på 070-284 18 76 eller birgitta.fossum@arke.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera