Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 januari 2007

Alger med egen solskyddskräm

Florotanniner är kemiska ämnen som finns i tång, och som enligt tidigare forskning visat sig kunna fungera som försvarsämnen för dessa brunalger. En avhandling från Göteborgs universitet visar nu att florotanniner skulle kunna fungera som en solskyddskräm när algerna utsätts för skadlig UVB-strålning.

Tång som växer i den övre tidvattenzonen, som till exempel blåstång och knöltång, är särskilt rika på florotanniner. Men koncentrationen av ämnena varierar betydligt. Elisabet Brock har undersökt vad som påverkar koncentrationen, och presenterar i sin avhandling resultat som visar att såväl uttorkning och exponering av UVB-strålning som djur som äter alger påverkar halterna av florotanniner i blåstång och knöltång.

Eftersom blåstång och knöltång på västkusten växer nära vattenlinjen, utsätts de för miljömässigt varierande förhållanden. För trots att tidvatten endast påverkar havsnivån obetydligt, kan klimatförändringar skapa skillnader i havsnivån med upp till två meter. Det innebär i sin tur att algerna torkar ut, och utan vattnets skydd utsätts torrlagda alger för starkare solstrålning.

Så länge algerna är täckta av havsvatten ökar halterna av florotanniner i vävnaden, men vid uttorkning sprids de kemiska ämnena istället till algytan. Om detta är en aktiv process, skulle en av florotanninernas funktion kunna vara att fungera som en solskyddskräm, visar Elisabet Brock i sin avhandling. Utsöndras ämnena dessutom i havet, kan ytterligare en ekologisk effekt vara att de skyddar andra ytnära organismer mot skadlig strålning.

Florotanninerna har även visat sig ha andra ekologiskt intressanta effekter. I avhandlingen presenteras resultat som visar att florotanniner i extrakt har en hämmande effekt på havstulpanlarvers benägenhet att sätta sig. Effekterna visade sig till största delen vara beroende av florotanninernas koncentration, men även på vilken sorts alger som testades. Resultaten är därmed en indikation att florotanniner skulle kunna vara intressanta att prövas för framställning av miljövänliga båtbottenfärger.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Elisabet Brock
Institutionen för marin ekologi
Göteborgs universitet
Tel: 0702-47 49 50
E-post: elisabet.brock@marbot.gu.se

Handledare: Henrik Pavia, tel: 0526 -686 85, e-post: Henrik.Pavia@tmbl.gu.se

Avhandlingen har titeln: “Phlorotannins in Intertidal Brown Algae: Inducing Factors and Ecological Roles”
Disputationen har ägt rum.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera