Tema

Det räcker väl med maskindirektivet?

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet utforskas hur projekt som handlar om att utveckla ny produktionsteknik också kan ta hänsyn till olika arbetsmiljöfrågor som organisation och ergonomi – även när projektorganisationen ligger utanför den egna moderorganisationen.

Doktoranden Peter Lindelöf, som disputerar den 19 januari, har tillsammans med en forskargrupp bestående av professorerna Lena Abrahamsson och Jan Johansson, lektor Bo Johansson och doktoranden Marie Sandberg deltagit i ett EU-projekt inom det femte ramprogrammet som behandlar nya sätt att tillverka stora konstruktioner i innovativa produktionssystem.

I projektet ingick tio partners från fem länder – Frankrike, Sverige, Spanien, England och Tyskland – med att ta fram ny teknik för att kunna automatisera delar av den nuvarande, mestadels manuella, tillverkningen inom flygindustrin. Det övergripande målet med projektet var att öka konkurrenskraften för både maskintillverkare och deras kunder.
Forskargruppen från LTU:s del, och således till stor del Peter Lindelöfs del av projektet, syftade till att genom socioekonomiska och sociotekniska utvärderingar av den nya tekniken ta fram en modell som beskriver hur man kan jobba från idé till industrialiserad fas och samtidigt lyfta in de aspekter som kan påverka arbetsmiljö och organisationsfrågor.

– I avhandlingen problematiserar jag mina erfarenheter av att försöka göra just detta. Vissa aspekter av projektet löpte på bra, men vi stötte även på en del problem och dilemman. En del av problemen härstammar just från att arbetet med utvecklingen av ny produktionsteknik skedde utanför, i ett sorts mellanrum mellan de organisationer som deltagarna kom från, säger Peter Lindelöf.

– När det gäller utveckling av produktionsteknik inom det egna företaget förhåller man sig relativt vant till det egna företagets arbetssätt och attityder kring arbetsmiljö – och åtminstone i Sverige finns därför hyfsat goda möjligheter till att arbetsmiljöfrågor integreras på ett bra sätt.

När projekten ligger utanför den egna organisationen och också utanför den egna nationella omvärlden, verkar det som om arbetsmiljöfaktorer får ännu svårare att komma in i utvecklingsprocessen, även för de svenska deltagande företagen. Det medför troligen onödiga kostnader vid industrialiseringen som bland annat kan bero på att man inte på ett tidigt stadium tar hänsyn till att människor ska jobba i och med produktionsprocessen och att det ser olika ut i olika länder.

I avhandlingen – Is the machine directive not enough? – A study of integrating work environment design in an international production development project – presenteras också en modell som är tänkt att användas i liknande projekt för att underlätta integreringen av arbetsmiljöfrågor.

Peter Lindelöf är uppvuxen i Vaxholm utanför Stockholm och påbörjade 1996 sin grundutbildning till civilingenjör i ergonomisk design och produktion vid Luleå tekniska universitet. Därefter följde forskarutbildning vid Institutionen för arbetsvetenskap 2002 och mellan 1996 och dags datum har Peter Lindelöf dels genomfört ett praktikår i produktionen på Kinnarps kontorsmöbler men också i två omgångar tillbringat tid vid andra lärosäten. 2001 skrev Peter Lindelöf sitt examensarbete vid University of South Australia i Adelaide och 2005-2006 tillbringade han ett halvår vid University of Western Australia i Perth.

Kontaktinformation
Upplysningar: Peter Lindelöf, tel. 0920-49 14 14, peter.lindelof@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Det räcker väl med maskindirektivet?

 lästid ~ 2 min