Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2007

Bättre produktionsplanering ger minskade ställtider

Företag världen över pressas allt hårdare att öka sin produktivitet och effektivitet. Anpassning ska bland annat göras till fler produktvarianter och korta produktlivscykler. Kristina Eriksson från Högskolan Väst visar i sin doktorsavhandling i logistik hur man med en heuristisk beräkningsmetod kan få ner kostsamma ställtider som uppstår när produkter tillverkas.

Kristina Erikssons forskningsområde – detaljerad produktionsplanering – handlar enkelt uttryckt om att få bästa möjliga flöde i tillverkningen av olika produkter.
I sin avhandling, “An investigation of changeover sensitive heuristics in an industrial job shop environment”, har hon studerat hur ställtider i ett företag (i det här fallet ett företag som testar elektronisk utrustning) kan minskas med hjälp av bättre produktionsplanering. Genom att använda heuristiska beräkningsmetoder och händelsestyrd simulering har hon undersökt hur en rad olika kriterier påverkas av faktorer som processtider och utnyttjandegrad beroende på det tillvägagångssätt man väljer. Under ett antal “heuristiker” testades olika experimentella förutsättningar. Resultatet visar att det mest effektiva produktionsflödet uppnåddes om man håller ihop tillverkningen inom både familjer och undergrupper. Vidare kunde hon konstatera att just den här modellen fungerade bättre på korta än på långa jobb.

I och med framläggningen av doktorsavhandlingen vid University of Bath stänger Kristina Eriksson kapitlet som utlandssvensk. Under mer än fem år har England varit hennes hem, först Loughborough där hon tog en masterexamen, och sedan Bath där hon under fyra år på stipendium bedrivit forskarstudier i logistik. Det hela började dock redan 1997 då hon som dåvarande student på Högskolan Västs maskiningenjörsutbildning och co-opanställd på Volvo Aero fick möjlighet att förlägga en av sina arbetsperioder på Rolls Royce i England.
– Det var då jag upptäckte att jag trivdes i England och det fick mig att vilja åka tillbaka. För mig har de här åren inneburit att jag kunnat förena nyttan av att vidarekvalificera mig med nöjet att få uppleva en annan kultur, säger hon.
Nu väntar nya arbetsuppgifter som lärare i logistik på Högskolan Väst i Trollhättan där allting en gång började.
– Jag är glad att det dök upp en tjänst här som passade mig. Jag var själv väldigt nöjd med min maskiningenjörsutbildning när jag gick här och efter så många år utomlands ville jag tillbaka till Sverige, säger Kristina Eriksson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Kristina Eriksson: Telefon: 0520 – 22 34 61, e-post kristina.eriksson@hv.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera