Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2007

Kyrkorna – en nyckel till den äldre medeltidens svenska historia

Arkitekturen i den äldre medeltidens kyrkor går att “läsa”, och det som berättas är vår historia. Detta påvisas i Johan Runers avhandling som läggs fram den 19 januari vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Det finns två huvudsakliga typer av tidiga kyrkor som speglar två sätt att inneha mark, berättar Johan Runer. Antingen ägde kyrkan själv sin prästgård, eller så tillhörde prästgården någon annan. När prästgården innehades av kyrkan försågs kyrkans kor med en absid, det vill säga en halvrundel.

– Absiden med sin “perfekta” cirkelform var en symbol för himmelriket, och indikerade att prästgården ägdes av Kristus. I absiden hade biskopen sin stol, som han använde när han bevistade gudstjänster i kyrkan. Biskopen utgjorde symboliskt Kristus, och innehade i dennes ställe förvaltningen av kyrkans, det vill säga Kristus, mark, berättar Johan Runer.

När prästgården innehades av någon annan så låg marken under “odalrätt”, vilket innebar att endast en viss släkt permanent hade rätten att använda marken. Marken till prästgården var då “lånad” av kyrkan, och kunde återkrävas av den släkt som hade odalrätten till marken. Kyrkan försågs då endast med ett rakt avslutat kor.

Utifrån spridningen av de båda kyrktyperna (kyrkor med absid och kyrkor med rakt avslutat kor) och de enskilda kyrkornas dateringar får Johan Runer fram en ny bild av järnålderns och den äldre medeltidens Sverige. En detaljerad bild av det historiska skeendet kan rekonstrueras. Det påvisas till exempel att 1200-talets folkungauppror och framväxten av det feodala kungariket Sverige var intimt förbundet med omvandlingen av den äldre odalrätten till det moderna sättet att äga, som kyrkan förespråkade.

– Det som är mest tydligt är att det förmedeltida samhället, med sin odalrätt, var ett kollektivt samhälle, medan det nya medeltida samhället mer byggdes upp med individen, och det individuella ägandet, i centrum, berättar Johan Runer.

I avhandlingen konstateras också att tidigmedeltida kyrkor av dessa typer även var regel i stora delar av övriga Europa. Johan Runer antar att dessa kyrkor indikerar att liknande förhållanden var rådande även där.

Avhandlingen innehåller en katalog över det medeltida Sveriges kyrkor, dessas utseende och dateringar.

Avhandlingens titel: Från hav till land eller Kristus och odalen. En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna.

Mer information:
Johan Runer, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet, tfn 0735-413 904, e-post johan.runer@ark.su.se

För bild på Johan Runer, kontakta Maria Sandqvist, Enheten för kommunikation och samverkan, Stockholms universitet, tfn 08-16 13 77, e-post maria.sandqvist@eks.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera