Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 januari 2007

FOI lanserar laboratorium för säker hantering av farliga ämnen

FOI lanserar idag konceptet “CBRNE-Säkerhetslaboratoriet”. Säkerhetslaboratoriet är en nationell resurs som kan ta hand om och analysera prover med de allra farligaste kemiska, biologiska och radiologiska ämnena och när explosivämnen ingår.

CBRNE-Säkerhetslaboratoriet är tänkt att vara en nationell resurs för att kunna ta emot, analysera, hantera och destruera prover som innehåller ämnen som är antingen extremt giftiga, smittsamma, radioaktiva eller explosiva. Det kan också handla om blandningar av olika farliga ämnen. Denna nationella resurs har som syfte att stödja samhällets insatser vid allvarliga hot och incidenter där det är svårt eller omöjligt att snabbt identifiera innehållet i ett paket eller annan försändelse. Säkerhetslaboratoriet har två mottagningsenheter, vid FOI:s anläggningar i Grindsjön, (Stockholm) och i Umeå. I Grindsjön kan prover tas emot vid misstanke om explosivämnen eller en kombination av explosivämnen tillsammans med kemiska, biologiska eller radiologiska ämnen. I Umeå kan kemiska, biologiska eller radiologiska ämnen tas omhand och analyseras på ett säkert sätt.

– Sverige saknar idag samlade resurser och rutiner för att hantera behållare med okänt innehåll som kan försätta människor i livsfara, säger Anders Norqvist, avdelningschef på FOI. Vi lanserar därför idag ett koncept som vi kallar CBRNE-Säkerhetslaboratoriet, där vi lägger den första byggstenen till en nationell resurs som stöd för de yrkesgrupper och samhällsorgan som har att hantera hot från föremål och behållare som misstänks innehålla ett livsfarligt ämne.

Varje väska, kuvert, flaska eller annan behållare som av en eller annan anledning misstänks innehålla ett livsfarligt ämne innebär ett hot mot såväl samhällsfunktioner som individer. Felaktigt hanterat kan det också innebära ett arbetsmiljöproblem i första hand för exempelvis räddningspersonal och polis.

– Vi vill på detta sätt uppmärksamma alla de personer som arbetar med att hantera dessa ämnen om vårt laboratoriekoncept – en resurs som de kan få stöd av, säger Helena Bergman, avdelningschef vid FOI. Vi är i Sverige duktiga på att hantera explosivämnen, även om rutinerna kan bli bättre. Det vi måste bli bättre på är att förutse och utveckla rutiner för att också hantera kemiska, biologiska och radiologiska hot och framför allt där en kombination av dessa kan misstänkas.

Kontaktinformation
Anders Norqvist, avdelningschef, anders.norqvist@foi.se, 090-10 66 01, 070-270 6631
Helena Bergman, avdelningschef, helena.bergman@foi.se, 08-55 40 02, 070-927 7223
Johan Axell, kommunikationsdirektör, johan.axell@foi.se, 08-55503018, 070-277 0362

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera