Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2007

Ny Dean för MBA-programmen utsedd vid Handelshögskolan i Stockholm

Johan Roos har utsetts till ny Dean för MBA-programmen vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS). Han tillträder till sommaren och efterträder professor Örjan Sölvell. Johan disputerade i internationellt företagande vid HHS 1989, och har sedan dess varit verksam utomlands, bl.a. vid Wharton School, Handelshögskolan BI, IMD och nu senast som chef för Imagination Lab Foundation i Schweiz.

Som “Dean SSE MBA Programs” kommer Johan att bli direkt ansvarig för HHS ettåriga MBA-program som ges på heltid. Dessutom kommer han att ta det akademiska ansvaret för deltidsprogrammen Executive MBA i Sankt Petersburg och i Stockholm, inom ramen för IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

− Det är mycket glädjande att HHS, i hård internationell konkurrens, lyckats rekrytera Johan Roos, säger Lars Bergman, rektor vid Handelshögskolan. Han är en framstående forskare och lärare och har en bred internationell erfarenhet, inte minst av MBA-utbildning. Johan är därför en idealisk efterträdare till Örjan Sölvell, som gjort en förstklassig insats under MBA-programmets tre första år men nu vill ge sig i kast med ett stort internationellt forskningsprogram.

− MBA är en av de äldsta och viktigaste formerna för vidareutbildning inom företagande så det är viktigt att HHS har ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Johan Roos. Det av HHS redan etablerade och framgångsrika deltidsprogrammet samt den grund och fortsatta förnyelse som Örjan och hans team gjort i heltidsprogrammet kommer jag att bygga vidare på. Jag ser att dessa två inriktningar har mer gemensamt i grunden än vad som syns på ytan. Detta skall det bli spännande att utforska.

Professor Örjan Sölvell har fått ett stort anslag från EU-kommissionen och kommer efter att förordnandet som Dean är slut att forska kring industriell omvandling, kluster och näringspolitik. Forskningen kommer att bedrivas vid Handelshögskolans forskningscentrum Center for Strategy and Competitiveness.


Om MBA-programmet vid Handelshögskolan
SSE MBA är Sveriges första och enda MBA-program som ges på heltid. Det ettåriga programmet, som startades med starkt stöd från svenskt näringsliv och stiftelser 2004, antar mellan 35 och 40 studenter årligen och drygt 75 procent av dessa är internationella. Unikt för programmet är att det integrerar teoretiska kurser med fallstudier och projekt i realtid i ett antal företag – det av Handelshögskolan i Stockholm utvecklade konceptet MBA LiveSM. Varje student tilldelas dessutom en mentor som är en ledande person i svenskt näringsliv och som följer studenten under programmets gång. Viktiga moment i programmet är även ledarskapsträning, kommunikation för ledarskap samt personlig utveckling.

Om Executive MBA vid Handelshögskolan
Executive MBA vänder sig till dem som har en akademisk examen och minst fem års kvalificerad yrkeserfarenhet med sikte på ledande befattningar inom näringsliv och förvaltning. Programmen leder till en Executive MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm. Programmen är på deltid och sträcker sig över två år. De kombinerar teori och praktik på ett sätt som ger stark koppling till deltagarnas affärsmiljöer och tidigare erfarenheter. Handelshögskolans Executive MBA rankas sedan år 2000 som Nordens bästa på Financial Times årliga ranking av världens ledande Executive MBA. Executive MBA-programmet ges i Sverige, Ryssland och i samarbete med Lettiska staten även i Baltikum.

Kontaktinformation
Johan Roos
Tel: 08-736 90 00
E-post: johan.roos@hhs.se

Lars Bergman, rektor, professor Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 90 12
E-post: lars.bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera