Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 januari 2007

Besked om KOL får rökare att sluta

Det lönar sig att regelbundet testa lungfunktionen hos rökare för att upptäcka KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). En studie vid Linköpings universitet visar att en KOL-diagnos är en stark motivation för att sluta röka.

Studien omfattar nära 450 rökare som screenats för nedsatt lungfunktion. 119 av dem hade KOL. Efter ett år hade 10 procent av dessa slutat röka, jämfört med 2 procent bland dem som fortfarande hade friska lungor. Efter två år – då personerna åter testats och fått råd om sina rökvanor – hade andelen som slutat röka ökat till 20 procent bland de sjuka och 5 procent bland de friska, och efter tre år var siffrorna 25 respektive 7 procent

-10 procent rökfria efter bara ett år är mycket i dessa sammanhang, säger Georgios Stratelis, allmänläkare och forskare vid Institutionen för Hälsa och samhälle och ansvarig för studien.

-Om vi dessutom kallar in dem för nya test och korta samtal om rökvanor ökar andelen som slutat röka för varje år. En strukturerad sköterskeledd KOL-mottagning inom sjukvården kan alltså ge goda resultat, säger Georgios Stratelis.

Världen över har det rått delade meningar om nyttan av screening för KOL. I det ena lägret har det ansetts meningslöst att försöka hitta KOL-patienter eftersom man trott att de ändå inte ger upp rökningen.

Resultaten av LiU-studien har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Primary Health Care 2006/24 (Stratelis, Mölstad, Jakobsson & Zetterström: The impact of repeated spirometry and smoking cessation advice on smokers with mild COPD).

Kontaktinformation
Georgios Stratelis 0141-77738, 070-3247379
Georgios.Stratelis@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera