Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2007

Hur ökar man studentinflytandet i klassrummet?

Det finns ett behov av att öka studentinflytandet i den naturvetenskapliga undervisningen på gymnasium och högskola. Hur ska man ta vara på studenternas egna erfarenheter? Hur ska man studera det studentinflytande i klassrummet som är relaterat till det egna lärandet? Dessa frågor besvarar Margareta Enghag, Mälardalens högskola, i en ny avhandling.

I sin avhandling fokuserar Margareta Enghag på fysiklektioner där läraren fungerar som handledare för strukturerat grupparbete. Enghag använder begreppet lärägande vilket innebär den aspekt av studentinflytandet som avser studentens möjligheter att påverka sitt eget lärande. Genom att filma olika studentgrupper och analysera studenternas samtal presenterar Enghag två dimensioner av lärägandet, en på gruppnivå och en på individuell nivå.

Denna tvådimensionella beskrivning av lärägande kan användas av lärare som ett reflektionsverktyg för att skapa möjligheter för ökat lärägande hos studenterna. Läraren kan ställa följande frågor om lärägandet i fysikklassrummet:

– Vilka valmöjligheter har studenten att påverka uppgiftens utformning, genomförande och presentation?
– Kan studenterna diskutera fritt kring uppgiftens genomförande, och sitta ansikte mot ansikte?
– Får studenterna kvalificerad feed-back på sitt arbete?
– Uppstår student-genererade frågor som diskuteras i gruppen?

Margareta Enghag disputerar med sin avhandling “Two dimensions of Student Ownership of Learning during Small-Group Work with Miniprojects and Context Rich Problems in Physics” den 12 januari 2007 klockan 10.15, i sal Gamma, Mälardalens högskola i Västerås.

Kontaktinformation
Margareta Enhag,
telefon: 021-101508,
e-post: margareta.enghag@mdh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera