Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 januari 2007

Hur arbetar Sveriges största företag med CSR?

Det ligger i tiden att företag ska arbeta aktivt med Corporate Social Responsibility-frågor (CSR) − att ta ansvar för de egna produkternas miljöpåverkan och det samhälle företagen verkar i. Mattias Frithiof och Amelie Mossberg har i sin examensuppsats, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm, studerat hur och varför de 200 största företagen i Sverige jobbar med dessa frågor.

Ett sätt att arbeta med CSR är att ingå strategiska partnerskap med frivilligorganisationer. Sådana partnerskap är vanliga utomlands och karaktäriseras av att de initierats från ledningshåll och att de är en del av företagets CSR-strategi. Den undersökning, som examensuppsatsen bygger på, visar dock att endast 5-9 procent av de svenska företagen har partnerskap som kan sägas vara strategiska.

– Den låga siffran visar att svenska företag ännu inte verkar ha fått upp ögonen för den faktiska nyttan med partnerskap, säger Amelie Mossberg. De partnerskap som har ingåtts är dessutom sällan av strategisk art. Det är t.ex. ofta oklart vem på företaget som har det övergripande ansvaret.

Desto fler av företagen, 25 procent, har enligt studien en CSR-ansvarig chef och ungefär 40 procent av företagen arbetar systematiskt med CSR och informerar om arbetet på hemsidan. Men även den senare siffran är låg vid en internationell jämförelse. En liknande studie från USA visade att 80 procent av de 500 största företagen i USA presenterade CSR-arbetet på sina hemsidor.

– Mycket av det svenska CSR-arbetet verkar istället vara inriktat på miljöinsatser, troligen eftersom det inte finns ett lika stort behov för sociala insatser i Sverige jämfört med t.ex. u-länder, fortsätter Amelie Mossberg. Hela 66-81 procent av de undersökta företagen är engagerade i miljöfrågor, vilket är positivt.

I examensuppsatsen undersökte Mattias Fritiof och Amelie Mossberg även hur företagen sätter ambitionsnivån för det egna CSR-arbetet. Det visade sig att de flesta tittar på sina konkurrenter och följer “branschpraxis”. Vidare är det personliga engagemanget viktigt, troligen eftersom arbetet med partnerskap fortfarande drivs av enskilda individer och inte av ledningen. Företagen verkar också till stor del arbeta med CSR och partnerskap för att tillfredsställa ett upplevt externt tryck från omvärlden, t.ex. media, forskare, EU och regeringen.

Examensuppsatsen “NGO-Business Partnerships – a Strategic Way of Performing CSR?” fick högsta betyg när den presenterades i december, vid Handelshögskolan i Stockholm. Studien bygger på en enkätundersökning bland de 200 största företagen i Sverige, som kompletterats med en genomgång av företagens hemsidor samt telefonsamtal med företagen.

Kontaktinformation
Amelie Mossberg, student vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 073-999 62 52
E-post: 19101@student.hhs.se

Mattias Frithiof, student vid Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-742 23 32
E-post: 18881@student.hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera