Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 januari 2007

Grönare mil med nytt navigationssystem?

Ett navigationssystem för det mest bränslesnåla vägvalet borde kunna minska utsläppen med cirka 4 procent, enligt en simulering som gjorts vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Detta resultat har väckt stor internationell uppmärksamhet i media de senaste dagarna.

Det är universitetslektor Eva Ericsson som tillsammans med doktorand Hanna Larsson och Universitetslektor Karin Brundell-Freij vid Institutionen för teknik och samhälle, Trafik och väg, gjort en förstudie, byggd på den databas – ISA – som samlat data om hur fordon körs på Lunds olika gator. För ändamålet har använts över 15.000 körprofiler. Med hjälp av dessa har bränsleförbrukning för 22 olika vägklasser modellerats både för hög- och lågtrafikerad tid.
Studien ska publiceras i dagarna i tidskriften Transportation Research Part C (Emerging Technologies). Men redan innan dess har en populärversion (inte helt korrekt) publicerats i New Scientist. Därefter har Eva Eriksson intervjuats av en The Guardian, The Scotsman, av en holländsk tidning och av BBC radio. En sökning på Google visar att telegram och artiklar publicerats ända borta i Kina!
– Vi har gjort en simulering för att beräkna potentialen hos ett verktyg som beräknar det bränslesnålaste vägvalet mellan två punkter. Idag kan satellitnavigationssystem erbjuda den närmaste och den snabbaste vägen men dessa är inte alltid de mest miljövänliga. Det visar den nya algoritm vi utvecklat för dessa program, säger Eva Ericsson.
Deras studie av hur Lundabilister kört på 22 olika vägar visar att 46 % av bilisterna valde “fel” väg ur miljösynpunkt. I medeltal hade de förbrukat 8,2 procent mer p g a detta. Utslaget på alla resor skulle totala besparingen i Lund bli runt 4 procent, resonerar Eva Ericsson.
Bränslesnålast är en väg där man kör relativt långsamt men i jämn hastighet. Köbildning bör minimeras.
Forskarna har hittills inte lyckts få forskningsmedel att gå vidare med sin studie, men de har blivit kontaktade av företag i navigeringsbranschen.
– Vi skulle vilja prova det här i bilar och även utöka området utanför tätorten.
– Den internationella uppmärksamheten är rolig och lite omtumlande säger Eva Ericsson. Vi gläder oss åt att det visas intresse för vårt arbete på ett så påtagligt sätt.

Kontaktinformation
Eva Ericsson kan nås på mobil: 070-365 00 96, tel 2229138, mail: Eva.Ericsson@tft.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera