Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2006

Överraskande rön om antibiotikas funktion

Antibiotika, som hittills inte ansetts kliniskt verksamma, fungerar olika beroende på om bakterierna växer långsamt eller snabbt då de utsätts för behandlingen. Dessa överraskande resultat publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Physical Review Letters. Studien av professor Måns Ehrenberg, Uppsala universitet och tidigare Uppsalaforskaren Johan Elf vid Harvard University, visar en analys av hur bakterier som växer med olika hastighet svarar på en given dos antibiotika.

I den nya studien förutsägs antibiotika kunna få genetiskt identiska bakterier att växa med två olika tillväxthastigheter under identiska tillväxtbetingelser. Studien rör de många antibiotika som inte ansetts kliniskt verksamma på grund av att de tränger igenom bakteriernas cellmembran eller cellvägg för långsamt, även om de skulle vara mycket effektiva om de väl kom in i bakteriecellerna. Det anmärkningsvärda resultatet är att genetiskt identiska bakterier under mycket generella förutsättningar kan förväntas svara helt olika på antibiotikabehandling beroende på om de växer snabbt eller långsamt då de utsätts för behandlingen.

Den låga membrangenomsläppligheten gör att snabbt växande bakterier kan fortsätta att växa snabbt då den intracellulära koncentrationen inte hinner bli tillräckligt hög för att bromsa tillväxten. Men under samma förhållanden kan antibiotikan tränga in i långsamt växande bakterier och nå en verksam koncentration som hindrar tillväxten. Bakterierna förutsägs alltså kunna ha två vitt skilda tillväxthastigheter för samma dos av antibiotika.

– Detta har betydelse för hur man skall gå tillväga för att bestämma den verksamma dosen då man utvecklar nya antibiotika. Studien pekar även på att befintliga antibiotika, under rätt förutsättningar, kan vara verksamma mot flera bakterietyper än man tidigare trott, säger Johan Elf.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Johan.Elf, tel: +1 617 496 8654, e-post elf@fas.harvard.edu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera