Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 december 2006

Nya rön om kväveoxid kan ge läkemedel mot schizofreni

En felaktig reglering av den gasformiga signalmolekylen kväveoxid i hjärnan kan vara en av nycklarna till schizofrenins gåta. Möss och råttor som visar schizofrena drag får en normal hjärnfunktion om produktionen av kväveoxid blockeras. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Ungefär 1 % av befolkningen har schizofreni. Det är en svår sjukdom som oftast är kronisk och som bland annat kan ge hallucinationer, vanföreställningar och initiativlöshet. Patienten kan också få problem med minne, uppmärksamhet och andra kognitiva funktioner.
– En del av sjukdomens symptom kan behandlas med antipsykotiska läkemedel, men inte den kognitiva dysfunktionen. Kanske kan läkemedel som blockerar kväveoxid i hjärnan bli en helt ny behandlingsprincip mot schizofreni, säger farmakologen Erik Pålsson.

Tidigare studier har visat att just den kognitiva funktionen är mycket viktig för att patienten ska klara av att arbeta och umgås med familj och vänner. I djurstudierna mättes den kognitiva funktionen hos råttor och möss med flera olika beteendemodeller.

I studierna fick djuren ett preparat som kallas fencyklidin. Denna substans orsakar ett schizofreniliknande tillstånd hos människa.
– Råttor och möss blir inte schizofrena men denna drog har liknande effekt på tankefunktionen hos gnagarna som hos människan, säger Erik Pålsson.

När djuren sedan fick andra farmaceutiska substanser som blockerar produktionen av kväveoxid i hjärnan blev de okänsliga för de schizofrenliknande effekterna av fencyklidin.
– Läkemedel som griper in i regleringen av kväveoxid i hjärnan skulle kunna ha stor betydelse för schizofrena patienters möjlighet till ett fullgott liv, men kväveoxid påverkar också många andra av kroppens funktioner. Det krävs därför ett omfattande forskningsarbete innan vi har ett sådant läkemedel på marknaden, säger Erik Pålsson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Avhandlingens titel: Cognitive dysfunction studied in animal models of schizophrenia

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Erik Pålsson, farmakolog, telefon: 070-516 17 31, e-post: erik.palsson@pharm.gu.se

Handledare:
Professor Jörgen Engel, telefon: 031- 773 34 16, e-post: jorgen.engel@pharm.gu.se
Docent Lennart Svensson, telefon: 031-773 34 02, e-post: lennart.svensson@pharm.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera