Tema

Gröna Tåget

Gröna Tåget är ett forskningsprojekt startat på initiativ av Banverket i samarbete med KTH, VTI, Chalmers, Vinnova m fl. År 2011 ska nästa generation höghastighetståg – som ett resultat av projektet – gå på spåren i hastigheter på 250 km/h och därutöver. Gröna Tåget ska bli snabbare, tystare, mer energisnålt och spårvänligt.

Gröna Tåget

 lästid ~ <1 min