Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 december 2006

Unikt skolprogram minskade ungas rökning

Det skolbaserade programmet Tobaksfri Duo har bidragit till att nästan halvera rökandet bland västerbottniska elever i skolår 6-9 mellan 1994 och 2001. Det konstateras i en studie från Umeå som publiceras i tidskriften Journal of Adolescent Health.

Programmet är unikt genom sin långsiktighet och genom att det finns i länets alla kommuner. Maria Nilsson, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, och en av forskarna konstaterar att långsiktighet och vuxenstöd är viktigt när man arbetar preventivt bland barn och ungdomar.

– Vi måste bli bättre på att tänka på helheten runt de unga, att skapa stödjande system, säger hon.

Tobaksfri Duo startades som pilotprojekt för mer än 10 år sedan och byggdes successivt ut till att omfatta hela Västerbottens län. Samordningen sker vid landstingets FoUU-stab och och via Folktandvården når programmet ut i alla skolor i länet. Arbetet fokuseras på eleverna i skolår 6-9, men engagerar även lärare, föräldrar och andra vuxna som är viktiga för ungdomarna.

Användningen av cigaretter och snus bland ungdomarna i länet har mätts mellan 1994 och 2001. Maria Nilsson har jämfört siffrorna för skolår 9 med resultaten av den nationella undersökning av ungdomars tobaksvanor som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, gör varje år. När det gäller både regelbunden rökning och rökning då och då syntes en nästan 50-procentig minskning i länet under perioden. Tydligast var minskningen i skolåren 8 och 9, både bland flickor och pojkar. När programmet startade rökte 16,1 procent av niondeklassarna i Västerbotten och 23 procent av niondeklassarna i riket. År 2001 hade niornas rökning i Västerbotten minskat till 9 procent medan nivån nationellt var i stort sett oförändrad. När det gäller snusanvändning syntes inte någon lika stor och stabil minskning i Västerbotten, även om programmet Tobaksfri Duo inriktas både på rökning och snusande.

– En förklaring kan vara att man under de första åren av programmet hade mycket fokus på rökningen, säger Maria Nilsson.

För mer information kontakta Maria Nilsson, Epidemiologi och folkhälsovetenskap, Umeå universitet 070-349 71 74, e-post maria.nilsson@epiph.umu.se

Referens: Journal of Adolescent Health 39 (2006) 880-886 “It Takes Two: Reducing Adolescent Smoking Uptake Through Sustainable Adolescent-Adult Partnership”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera