Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 december 2006

Mikrovärldarnas stigfinnarenya hedersdoktorer i Lund

Pionjärer och stigfinnare i materiens och det levandes mikrovärldar – så skulle man kunna beskriva de nya hedersdoktorerna vid Naturvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet. Den tyske fysikern Matthias Scheffler och den engelske biologen David Read har av fakulteten just utnämnts till hedersdoktorer för år 2007 och kommer att promoveras till våren.

David Read (f 1939) är professor vid univsitetet i Sheffield och en världsauktoritet på den s k mykorrhizasymbiosen, dvs samspelet mellan växter och svampar. Ca 90 % av alla växtarter är i naturliga ekosystem av beroende av svampar för sitt näringsupptag. Svamparna koloniserar rötterna och bistår växten i dess näringsupptag samtidigt som de tar upp kolhydrater från växten. Företeelsen kallas mykorrhiza. Det finns olika typer av mykorrhiza, och David Read har bidragit till förståelsen av dem alla – framför allt när det gäller en mykorrhizatyp som är en viktig komponent i tundrans ekosystem. Han var också den förste som påvisade hur olika växter i ett ekosystem var var förenade av ett gemensamt nätverk av mycel – fina svamptrådar – och hur näringsämnen kan tas upp och transporteras av dessa.

Professor Read har också haft ett stort inflytande över mykorrhizaforskningen vid Avdelningen för mikrobiologisk ekologi vid Lunds universitet. Den inleddes i Lund omkring 1980 och genomgick tack vare samarbetet med Read en snabb expansion. I dag är det en relativt stor grupp som ägnar sig åt mykorrhizaforskning och som dessutom har ett livligt forskningsutbyte med andra grupper i världen. Under de senaste tio åren har också ett stort antal gästforskare från mer än tio olika länder arbetat under kortare eller längre perioder vid avdelningen.
Det positiva kontinuerliga inflytande Read haft på forskningen i Lund är skälet till att nu utsetts till hedersdoktor.

Matthias Scheffler (f 1951) är professor och chef för den teoretiska institutionen vid Fritz Haber Institute of the Max Planck Gesellschaft i Berlin. Tyngdpunkten i hans forskning ligger i att kvantitativt beskriva egenskaper hos fasta ämnen och speciellt system på deras ytor genom s k täthetsfunktional teori. Metoder baserade på denna teori beskriver materien på atomär nivå med oerhörd precision. Schefflers arbete har gjort det möjligt att från denna detaljerade kvantmekaniska beskrivning förutse egenskaper och beteenden även i makroskopisk skala. Man har beskrivit det som ett brobyggande mellan mikro- och makroskopiska fenomen. Scheffler är världsledande inom detta område; en annan banbrytande aspekt av hans arbetssätt har varit det nära samarbetet med experimentella grupper.

I början av 90-talet inleddes ett samarbete mellan Scheffler och Avdelningen för synktronljusfysik i Lund – en avdelning som har tillgång till avancerade experimentella faciliteter på den stora forskningsanläggningen MAX-Lab, även den belägen i Lund. Från början innefattade samarbetet ett fåtal personer men det har nu växt och inkluderar även forskarna vid Avdelningen för fasta tillståndets fysik. Inte minst för en lång rad doktorander har samarbetet med Scheffler och hans grupp varit mycket värdefullt, och därför har Matthias Scheffler nu utsetts till hedersdoktor.

Kontaktinformation
För mer information om David Read kan man kontakta professor Bengt Söderström, tel 046 222 8617.
För mer information om Matthias Scheffler kontakta professor Jesper N Andersen, tel 046 222 4153

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera