Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2006

Utvecklat format ger ökad läsbarhet på små skärmar

Genom att vidareutveckla ett dynamiskt format för textpresentation på skärmar, visar Gustav Öquist att läsbarheten på små skärmar kan bli betydligt bättre än i dagens mobiltelefoner och handdatorer. Han försvarar sin avhandling vid Uppsala universitet den 16 december.

Med över 2.6 biljoner användare av mobiltelefoner och en täckning som snart överstiger 80 procent av världens befolkning kommer mobila tjänster förr eller senare slå igenom på bred front. En liten skärm gör det dock både ansträngande och svårt att ta till sig den informationen som de mobila tjänsterna erbjuder, vilket hittills inskränkt nyttan med dessa.

I syfte att förbättra läsbarheten på små skärmar har Gustav Öquist vidareutvecklat ett beprövat format för dynamisk textpresentation, Rapid Serial Visual Presentation (RSVP). Med RSVP presenteras texten ett eller några ord åt gången automatiskt på skärmen. För mobila tillämpningar innebär dynamiska format fördelar eftersom de, i motsats till de traditionella, kräver mycket begränsade ytor. Flera studier har också visat att RSVP är minst lika effektivt för läsning som en bok eller en stor skärm. I avhandlingen presenteras resultat från fem läsbarhetsstudier utförda på handdatorer och mobiltelefoner. I en av dessa ingår det vidareutvecklade formatet, Prediktiv Text Presentation (PSP), där RSVP har förbättrats i olika steg genom lingvistisk anpassning samt ögonrörelsemodellering.

De nya formaten har också jämförts med andra vanliga format för textpresentation i användarstudier med 12-16 personer. Förutom att se till läshastighet, förståelse och mental belastning har ögonrörelsemätning använts som ett verktyg för att förstå hur små skärmar påverkar läsbarheten. Att presentera texten sida för sida var den metod som oftast gav bäst läsupplevelse. Att läsa på en mobiltelefon minskade läshastigheten med tio procent jämfört med att läsa på en handdator, vilket är intressant då skärmen på telefonen var 50 procent mindre.

Att scrolla texten som på vanliga datorer, vilket också är den vanligaste metoden i mobila sammanhang idag, visade sig vara mindre bra jämfört med både sidformatet och RSVP-formatet. Leading, det format där man rullar texten från höger till vänster, gav upphov till mycket onaturliga ögonrörelser, men var ändå förhållandevis snabbt att använda. Att presentera texten ord för ord med RSVP visade sig reducera ögonrörelserna till ett minimum, men tvärtemot vad som vanligtvis hävdas resulterade detta varken i ökad läshastighet eller minskad belastning.

I avhandlingen förklaras varför läsbarhet på små skärmar är viktigt, hur det kan utvärderas på ett effektivt och pålitligt sätt, samt avslutningsvis visas att Prediktiv Text Presentation (PTP) är det format som har störst potential för att förbättra mobil läsbarhet i framtiden.

Bildtext: Utvärdering av läsbarhet på en mobiltelefon med hjälp av ögonrörelsemätning

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Gustav Öquist, tel: 018-471 70 08, 073-941 77 83, e-post: Gustav@stp.ling.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera