Tema

ProEnviro satsar 17 miljoner på tre miljöprojekt

Mistras och Stiftelsen för Strategisk Forsknings gemensamma program för miljöanspassad produktframtagning har beslutat vilka som får anslag i den första omgången.

Forskningsprogrammet ProEnviros styrelse har beslutat att finansiera tre projekt med inriktning mot miljöanpassad produktframtagning. De första projekten beräknas kunna starta i februari 2007.

De tre företag som nu beviljats finansiering är:

Midsummer i Kista, som samarbetar med Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Midsummer har beviljats sex miljoner under två år och ska ta fram en ny tillverkningsprocess för en ny typ av solceller. Försök har redan gjorts i liten skala och nu vill man utveckla en produktionsprocess i kommersiell skala.
Projektledare: Sven Lindström, tfn: 08-525 09 610, e-post: sven.lindstrom@midsummer.se

SVA i Tyringe beviljas fem miljoner under tre år. I samarbete med Lunds tekniska högskola ska SVA ta fram både en ny produkt och tillverkningsmetod för skärverktyg till kugghjulsfräsning. Dels vill man uppnå kortare tillverkningstider och återvinningsbara skärverktyg. Dels vill man med den nya processen minska användandet av energi och kemikaliebaserade skärvätskor som behövs vid fräsningsoperationer.
Projektledare: Mats Wennmo, tfn: 0451-599 32, e-post: mats.wennmo@sva-ty.se

Seabased industry i Uppsala beviljas sex miljoner under tre år. I samarbete med forskare från Uppsala universitet vill man ta fram en kommersiell produktionsprocess och logistik modell för att tillverka vågkraftverk. Man har hittills tillverkat en prototyp som är under fältprov. Vågkraft kan bli ett utmärkt komplement till vindkraft.
Projektledare: Björn Bolund, tfn: 018-472 30 92, e-post: bjorn.bolund@seabased.com

Det kom sammanlagt in 14 ansökningar från små och medelstora företag till ProEnviros första utlysning. Ansökningarna har bedömts av såväl ett vetenskapligt som ett industriellt råd. Vetenskaplig höjd och nytänkande har varit viktiga kriterier vid den vetenskapliga bedömningen, och vad gäller den strategiska och affärsmässiga bedömningen har förbättrad miljöprestanda och industriell relevans stått i fokus. Alla projekt bygger på samarbete mellan industri och högskola.

Programmet ProEnviro är en satsning på innovativa forskningsidéer för miljöanpassad produktframtagning och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora företag. Bakom satsningen står Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF. ProEnviro omfattar totalt 60 miljoner kronor och pågår till och med 2009.

Kontaktinformation
Lars Frenning, programdirektör för ProEnviro
Telefon: 08-505 816 79
lars.frenning@proenviro.se

ProEnviro satsar 17 miljoner på tre miljöprojekt

 lästid ~ 2 min