Tema

Första doktorn lämnar Forskarstation östra Norrbotten

Hur fungerar den service som besökare på olika turistföretags hemsidor får?Vilka behov har kunderna och hur kan kundnöjdheten mätas?Det är några av de frågor doktoranden Elena Iliachenko tittat närmare på i sitt forskningsarbete.När hon disputerade den 18 december blev hon dessutom den första doktorn som lämnar Forskarstation östra Norrbotten.

Elena Iliachenko är en av doktoranderna i Forskarstation östra Norrbotten, FÖN, vars syfte är att forska om frågor som på olika sätt är relaterade till regionen östra Norrbotten. Fyra nyckelområden definierades från början – turism, IT, livsmedel och trädesign. FÖN är ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet (fyra doktorander), Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå (två doktorander) och Högskoleförbundet östra Norrbotten som omfattar Haparanda, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner.
Elena Iliachenkos forskning har varit inriktad på IT-användning inom turismområdet och har handlat om att utveckla regionens turismföretags marknadsföring via Internet.

Elena Iliachenko kommer ursprungligen från ryska Archangelsk där hon också läste management och statsvetenskap vid Pomor-universitetet. Hon var en av deltagarna i en grupp ryska studenter som valdes ut för att studera svenska i ett år. Efter att först ha klarat proven i svenska, engelska, matematik och i vissa fall fysik (om man siktade in sig på ett civilingenjörsprogram) valdes Elena Iliachenko därefter tillsammans med ytterligare 15 studenter ut för studier vid Luleå tekniska universitets olika institutioner. De ryska studenterna läste samma kurser som sina svenska kamrater och tog så småningom sina civilingenjörs- respektive civilekonomexamina. Projektet finansierades av Svenska institutet.

Elena Iliachenko läste internationell ekonomi med inriktning marknadsföring och tog sin examen 2001. Därefter anställdes hos om forskarassistent på dåvarande Avdelningen för industriell marknadsföring och inledde sina doktorandstudier i februari 2002.

Den 18 december försvarade Elena Iliachenko sin doktorsavhandling Electronic service quality (E-SQ) in tourism: Development of a scale for the assessment of E-SQ of tourism websites.

Bild på Elena Iliachenko för fri publicering finns att ladda ner via www.ies.ltu.se/mf/staff/iliachenko_e.htm

Upplysningar: Elena Iliachenko, tel. 0920-49 24 36, elena.iliachenko@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Första doktorn lämnar Forskarstation östra Norrbotten

 lästid ~ 1 min